fbpx

Lena Westerberg Lind

Ansvarig för utbildningen Socialpedagog
  • Över 40 års erfarenhet från det socialpedagogiska fältet
  • Startat och drivit HVB-hem, LSS-ungdomsboenden samt service- och gruppbostäder
  • Mycket uppskattad utbildare och handledare inom LSS och SoL

Lena Westerberg Lind har arbetat på djupet med utsatta människor och deras anhöriga de senaste 42 åren. Hon är socionom i grunden och har genom åren varit verksam som socialsekreterare, flyktingsamordnare, kurator inom skolans alla stadier, barn och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri.

Under 90-talet arbetade hon i ett neuropsykiatriskt team med frågor som utredning, handledning, utbildning och uppföljning.

I början på 00-talet startade och drev hon träningsboenden för unga med autism/Aspergers syndrom och tilläggsproblematik. Verksamheten växte och omfattade till slut HVB-hem, LSS-ungdomsboenden, serviceboenden samt gruppbostad.

De senaste åren har hon utbildat och handlett personal verksam inom LSS och SoL.

Se Lenas profil på LinkedIn här.