fbpx

Karin Boström

Ansvarig för utbildningen Lärarassistent
  • Mer än 20 års erfarenhet av pedagogik och skolutveckling
  • Arbetat på Skolverket med vuxenutbildning
  • Spetskompetens inom integration och invandrarbarns pedagogiska situation i Sverige

Karin har mer än 20 års erfarenhet av pedagogik och skolutveckling från både friskolor och kommunal verksamhet i roller som lärare, verksamhetsutvecklare och rektor inom alla skolformer. Är pedagog och beteendevetare i grunden med särskild inriktning mot integration, språkstödjande- och socialpedagogik.

Hennes engagemang för skolan som nyckel i samhället började i Tensta/Rinkeby, precis efter Lärarhögskolan. Då som ansvarig för förskola och resurslärare i skolan på Stockholms socialförvaltning. Efter vidareutbildning på universitet med en Kulturkommunikationsutbildning, Specialpedagogik, studier i utredningsteknik med en avslutande forskningsrapport om invandrarföräldrars syn på och önskemål om skolan och svenska språket, följde studier i sociologi och invandrarbarns pedagogiska situation i Sverige.

Därefter har Karin arbetat många år inom den privata sektorn som verksamhetsutvecklare, rektor, föreläsare på Lärarhögskolan och senast som VD för ett företag inom utbildning och vård- och omsorg, med en omfattande verksamhet för ensamkommande barn.

Hennes arbete som pedagog och utvecklare inom skolan har omfattat ansvar för uppstart och programutveckling för olika skolformer som förskola, grundskola, gymnasium till vuxenutbildning samt en anställning på Skolverket för utveckling av vuxenutbildning.

Karin har fått insikt i pedagogisk utveckling på plats i Storbritannien på Wittoria Primary School, National Children’s Bureau, Froebel Institute of Higher Education. Därutöver studieresor i Europa och U.S.A för att ta del av olika pedagogiska metoder och syn på skolan, samt EU-projekt inom vuxenutbildning och EQF med 8 europeiska länder.