fbpx

Karin Boström

  • Mer än 30 års erfarenhet av pedagogik, skolutveckling och upphandling
  • Arbetat på Skolverket med vuxenutbildning
  • Spetskompetens inom integration och lagen om offentlig upphandling, LOU

Karin Boström har mer än 30 års erfarenhet av pedagogik, skolutveckling och upphandling från både friskolor och kommunal verksamhet. Hon har haft roller som lärare, rektor och Bid manager (anbudsgivare). Karin är pedagog och beteendevetare i grunden med särskild inriktning mot integration, socialpedagogik och upphandlingsjuridik.

Hennes engagemang för skolan som nyckel i samhället började i Tensta/Rinkeby, precis efter Lärarhögskolan. Då som ansvarig för förskola och resurslärare i skolan på Stockholms socialförvaltning. Efter vidareutbildning på universitet med en Kulturkommunikationsutbildning, Specialpedagogik, studier i utredningsteknik med en avslutande forskningsrapport om invandrarföräldrars syn på och önskemål om skolan och svenska språket, följde studier i sociologi och invandrarbarns pedagogiska situation i Sverige.

Därefter har Karin arbetat många år inom den privata sektorn som verksamhetsutvecklare, rektor, föreläsare på Lärarhögskolan och senast som VD för ett företag inom utbildning och vård- och omsorg, med en omfattande verksamhet för ensamkommande barn.

Hennes arbete som pedagog och utvecklare inom skolan har omfattat ansvar för uppstart och programutveckling för olika skolformer som förskola, grundskola, gymnasium till vuxenutbildning samt en anställning på Skolverket för utveckling av vuxenutbildning. Hon är specialiserad på att koordinera och utvärdera projekt och upphandlingsarbete såväl inom privat som offentlig sektor.

Karin har fått insikt i pedagogisk utveckling på plats i Storbritannien på Wittoria Primary School, National Children’s Bureau, Froebel Institute of Higher Education. Därutöver studieresor i Europa och U.S.A för att ta del av olika pedagogiska metoder och syn på skolan, samt EU-projekt inom vuxenutbildning och EQF med 8 europeiska länder.

Se Karins profil på LinkedIn här.