fbpx

Kommunikationsutbildning

Utbilda dig inom kommunikation. När du vill, var du vill.

Vill du ha mer information?

Vi meddelar dig när vi lanserar en ny kommunikationsutbildning.

Varför studera en kommunikationsutbildning?

Kommunikation betyder kort sagt att man för information från en punkt till en annan. I en värld där där vi matas av ett överflöd med information är det viktigare än någonsin att kommunicera smart. Arbetar man med kommunikation kan man verka inom i princip alla branscher och rollerna är ofta mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. 


En
utbildning inom kommunikation för just dig

Distansinstitutet ger dig möjligheten att välja mellan fyra olika kommunikationsutbildningar: Kommunikatör, Samtalscoach, Projektledare och PR-strateg.

Kommunikation går att applicera i så många olika sammanhang och typer av arbetsplatser så som privata företag, myndigheter, organisationer eller i samarbetsprojekt mellan olika aktörer. Det kan gälla både extern kommunikation till politiker, kunder eller media likväl som det kan vara intern kommunikation som informationsflöden inom företaget och till personal. Dessa faktorer tillsammans innebär att du får en enorm bredd och valmöjlighet på både branscher och arbetsuppgifter. Konsten att kommunicera väl är något man alltid kommer ha nytta av och som blir allt viktigare i dagens samhälle som konstant förändras. 


Jobb inom kommunikation

Inom digital kommunikation kan du välja att rikta in dig på allt från webbproduktion och content till att arbeta kreativt och/eller strategiskt på en kommunikationsbyrå eller att ha egna klienter som du genom samtal hjälper att nå sina mål. Det kan även handla om projektledning eller roller inom PR där du behöver skapa starka relationer mellan ett företag (eller en person) och media, allmänheten och kunder. Som man märker finns det en mängd olika möjligheter med att studera en utbildning inom kommunikation.


Vad gör en kommunikatör?

Utöver en bra känsla för retorik, pedagogik och social förmåga bör man inom kommunikation ha kunskaper om begrepp som samtalsmetoder, argumentation och krishantering. I en värld där information finns i överflöd är vikten av att kunna kommunicera smart viktigare än någonsin för att kunna nå ut i bruset. Det är också en fördel att ha kunskap inom digital kommunikation så som olika sociala medier och grafisk kommunikation.

Alla distansutbildningar