fbpx

Integrationspedagog utbildning

En integrationspedagog hjälper nyanlända och personer med funktionsvariationer att känna sig som en del av det svenska samhället.

Karin Boström
Ämnesexpert
 • Mer än 30 års erfarenhet av pedagogik, skolutveckling och upphandling
 • Arbetat på Skolverket med vuxenutbildning
 • Spetskompetens inom integration och lagen om offentlig upphandling, LOU

Integrationspedagog utbildning på distans

Invandring och integration är sedan många år tillbaka mycket viktiga frågor i Sverige. Med min utbildning till integrationspedagog i ryggen kommer du att göra stor skillnad i människors liv och bidra till utvecklingen av vårt samhälle.

Efter den här gedigna och heltäckande distansutbildningen kommer du bli väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden då behovet av integrationspedagoger är stort. Du kommer bl.a. få kunskaper inom socialtjänstlagen, skollagen och även brottslagen vilket gör att du kan arbeta inom både kommun, skola samt vård och omsorg. Du kommer förstå sambanden mellan flykt, migration, asylregler och integration. Du behöver inga förkunskaper för att läsa den här utbildningen men om du är utbildad till socialpedagog och vill specialisera dig mot integration så är denna utbildning det bästa valet även för dig.

Integration handlar om att känna tillhörighet. Det betyder att alla ska känna sig som en del av samhället. Integration handlar även om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor oavsett funktionsvariationer, kulturell, religiös eller etnisk bakgrund.

Hur arbetar en integrationspedagog?

Som integrationspedagog arbetar du med stöd och kommunikation utifrån ett socialt och pedagogiskt perspektiv och blir bryggan mellan de utsatta människorna du hjälper och det svenska samhället. Detta sker ofta i samverkan med olika aktörer och myndigheter. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att:

 • Utreda
 • Koordinera
 • Planera
 • Utvärdera stödbehov

En integrationspedagog fungerar utifrån olika fördjupningar inom hälsa, religion och kulturella aspekter, ofta även som handledare för övrig personal i en verksamhet och kan i den rollen ge stöd till kollegor i arbetet med integration. 

Välkommen att börja min utbildning till integrationspedagog!

/Karin Boström, ämnesexpert på Distansinstitutet.

Integrationspedagog distansutbildning – Detta lär du dig

 • Arbeta professionellt och pedagogiskt inom skola, vård, arbetsmarknads- eller integrationsområdet.
 • Projektleda och genomföra ett socialt och pedagogiskt informationsarbete och öka förståelsen för och hos olika grupper av nyanlända i det svenska samhället.
 • Självständigt bedöma hur kulturell och etnisk bakgrund skapar utvecklingsmöjligheter och utmaningar i arbete med individer och grupper i alla åldrar.
 • Utföra ett fördjupande arbete inom skola, vård och integrationsområdet utifrån vetenskapliga och/eller beprövade metoder.
 • Beskriva och hantera den svenska integrationens komplexitet utifrån ett formellt perspektiv.
 • Bedöma hur planering och daglig verksamhet ska dokumenteras och följas upp i olika former genom t.ex. genomförandeplaner och andra adekvata dokument.
 • Använda sociala och pedagogiska samtalsmetoder ur ett andraspråksperspektiv.
 • Bedöma hur insatser och verksamheter kan bidra till integration och motverka diskriminering utifrån resurser och konkreta förhållanden.
 • Kunskap om vilket regelverk som är aktuellt i olika situationer i arbete inom, vård, skola och arbetsmarknads- eller integrationsområdet.
 • Ha mångkulturella möten i ett handledande perspektiv.

Före, under och efter din utbildning

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för denna integrationspedagog utbildning.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet medan du studerar.

 • Under utbildningen

  Under tiden du studerar kommer du få kunskaper om allt ifrån migration och integration till mänskliga rättigheter och arbetsmarknadspolitik för att kunna axla rollen som integrationspedagog.

 • Efter utbildningen

  Efter genomförd distansutbildning finns stora möjligheter att jobba med flyktingmottagande, ensamkommande flyktingbarn, inom skola, arbetsförmedling och HVB-hem i dessa roller:

  * Integrationspedagog
  * Integrationssamordnare
  * Flyktingguide
  * Brobyggare
  * Boendestödjare
  * Elevcoach
  * Samhällsinformatör

Läroplan

Kapitel 1
Yrkesrollen och behov av kompetens
 • Introduktion
 • Integrationspedagog/integrationssamordnare
 • Rättighetsbaserat arbete
 • Flyktingguide och brobyggare
 • Boendestödjare
 • Elevcoach
 • Samhällsinformatör
 • Myndigheter ansvariga för mottagande av flyktingar och asylsökande
 • Personliga egenskaper och yrkesval
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Religion, social tillhörighet och etnicitet
 • Introduktion
 • Religion i Sverige och världen
 • Social tillhörighet
 • Etnicitet och rasism
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Flykt, migration och integration
 • Introduktion
 • Flykten tog oss till Sverige
 • Migration
 • Integration och ekonomi
 • Andra generationen i Sverige
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Hälsa, trauma, bearbetande metoder
 • Introduktion
 • Folkhälsan i Sverige
 • Konflikthantering och metoder
 • Skolan och elevhälsan
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Myndighetsutövning, regelverk och olika former av dokumentation
 • Introduktion
 • Skolan, Skolverket och skollagen
 • Socialtjänstlagen
 • Svensk och utländsk lagstiftning
 • Sexuella övergrepp
 • Lagstadgad administration
 • Din erfarenhet av ledarskap
 • Registerkontroll
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Konflikthantering och grupprocesser
 • Introduktion
 • Arbetsgruppen
 • Delaktighet
 • Föräldrasamverkan
 • Gruppen och synen på grupptryck och rättigheter
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Pedagogiska teorier och modeller
 • Introduktion
 • Teorier och modeller
 • Lärmiljö
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Sociala, pedagogiska lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt
 • Introduktion
 • Forskning
 • Förutsättningar
 • Funktionsvariationer
 • Insatser och hjälpmedel
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Funktionsnedsättningar och funktionsvariationer
 • Introduktion
 • Svenska som andraspråk
 • Språkutveckling
 • Professionell kommunikation
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Identitet, från skola till arbetsmarknad
 • Introduktion
 • Forskning
 • Vuxenutbildning
 • Vägledning vuxenutbildning
 • Studiefinansiering
 • Ansvar inom vuxenutbildningen
 • Sammanfattning

5 recensioner

4.6 i snittbetyg
 • Hjälpte mig till mitt arbete jag har idag. Allt är jättebra : )
 • Supernöjd med allt !
 • Gedigen utbildning som passade mig väl.
Spela video
 • Integrationspedagog utbildning
 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänt casearbete eller praktik
 • All litteratur ingår i priset
4.6 (5 recensioner)
Studietid:
Motsvarar en termin
Tiden det tar att genomföra alla momenten påverkas av bl.a. förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
19 900 kr
Spela video
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om denna utbildning till integrationspedagog?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.