fbpx

Rekryterare utbildning

Rekryterare har djupa kunskaper inom samtliga steg i rekryteringsprocessen.

Nils Hallén
Ämnesexpert
 • 30 års erfarenhet av HR och rekrytering
 • Utbildningsledare och föreläsare på Stockholms universitet och Södertörns universitet
 • Drivit eget konsultbolag de senaste 15 åren

Rekryterare utbildning på distans

Denna utbildning till rekryterare vänder sig till dig som vill börja arbeta med rekrytering eller om du redan arbetar som rekryterare och vill bli säkrare i din roll. Utbildningen passar också utmärkt för dig som idag är HR-koordinator eller HR-specialist och vill fördjupa dina kunskaper inom rekryteringens samtliga steg.

Att hitta rätt personal är en av de viktigaste parametrarna för att företag ska nå sina affärsmässiga målsättningar. Du som rekryterare har en avgörande roll i att lyckas med detta. Mycket har hänt inom området rekryteringen de senaste åren. Dagens rekryteringsarbete kräver forskningsbaserade, strukturerade metoder som kan påvisa och motivera anställningsbeslut både internt som externt på företaget. I hur stor utsträckning företag kommer att arbeta med t.ex. det personliga brevet och referenssamtal till tidigare chefer vid rekrytering i framtiden kan man fråga sig.

När du är färdig med min distansutbildning till rekryterare kommer du känna dig helt säker på hur du kan bedöma kandidater, vilka metoder som är bäst att använda beroende på vilken typ av rekrytering du arbetar med samt kunna ge råd till HR och chefer. Kort sagt kommer du kunna genomföra alla olika steg i rekryteringsprocessen oavsett vilken arbetsplats du arbetar på.

Jag har arbetat i 30 år med rekrytering och HR och brinner för att sprida min kunskap. Jag är även författare till boken som ingår i den här utbildningen. Boken är forskningsbaserad och erbjuder massor av relevanta teorier på området rekrytering.

/Nils Hallén, ämnesexpert på Distansinstitutet.

Rekryterare distansutbildning – Detta lär du dig

 • Planera och genomföra fullständiga rekryteringsprocesser.
 • Säkerställa en god kandidatupplevelse i samtliga steg under en rekryteringsprocess.
 • Granska befintliga rekryteringsprocesser kritiskt och föreslå förändringar.
 • Värdera och integrera bedömningsunderlag för enskilda kandidater.
 • Genomföra jobbanalyser.
 • Planera, genomföra och utvärdera intervjuer.
 • Genomföra referenstagning.
 • Psykometri och arbetspsykologisk testning.
 • Rollspel och assessment centers.
 • Onboarding av nya medarbetare.
 • Juridiska och etiska aspekter på rekrytering.

Före, under och efter din utbildning

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för denna utbildning till rekryterare.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet medan du studerar.

 • Under utbildningen

  På ett pedagogiskt och praktiskt sätt kommer du lära dig allt du behöver för att driva alla steg i en rekryteringsprocess.

 • Efter utbildningen

  Du kommer att kunna arbeta som rekryteringskonsult eller som anställd rekryterare internt i organisationer i alla tänkbara branscher och industrier när du är färdig med din distansutbildning.

Läroplan

Kapitel 1
Introduktion och översikt av rekryterings- och urvalsprocesser
 • Introduktion
 • Rekryteringsprocessen
 • Förhållningssätt och etik
 • Intervjuer med rekryterare
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Om vad vi kan mäta och hur vi kan bedöma
 • Introduktion
 • Vad brukar vi vilja mäta?
 • Begåvning
 • Några personlighetsteorier
 • Big Five
 • Motivation, drivkrafter och urspårningstendenser
 • Kompetensbegreppet
 • Magkänslan och objektiviteten
 • Om vikten av struktur
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Jobbanalys
 • Introduktion
 • Jobbanalys
 • Kompetensmodeller
 • Kravprofilen
 • Annonsering
 • Search
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Psykometri - Hur vet jag hur bra en metod är?
 • Introduktion
 • Korrelation och reliabilitet
 • Validitet
 • Psykometri
 • Den stora metaanalysen
 • Hur ska vi välja metod för vår rekrytering?
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Intervjun
 • Introduktion
 • Intervjuns syfte och funktion
 • Om vikten av struktur för intervjun
 • Vad ska jag fråga om under intervjun?
 • Intervjun i praktiken - Förberedelser
 • Intervjun i praktiken - Genomförande
 • Intervjun i praktiken - Efterarbete
 • Kandidatupplevelsen
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Andra metoder för att kontrollera en kandidats bakgrund
 • Introduktion
 • Ansökningshandlingar
 • Arbetsprover
 • Referenstagning
 • Referenstagning i praktiken
 • Andra metoder för att undersöka en kandidats bakgrund
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Arbetspsykologisk testning
 • Introduktion
 • Begåvnings- och färdighetstester
 • Personlighetstester
 • Personlighetstester i praktiken
 • Andra typer av tester
 • Testleverantörer
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Övriga urvalsmetoder
 • Introduktion
 • Självselektering och provanställning
 • Simuleringsövningar
 • Assessment Centers
 • Övriga metoder
 • Tillbaka till att välja metod
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Kandidatupplevelse, anställning, onboarding och legala aspekter
 • Introduktion
 • Kandidatpresentation och anställning
 • Onboarding
 • Olika lagar som reglerar rekrytering
 • GDPR
 • Diskrimineringslagen
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Trender och framtid inom rekrytering
 • Introduktion
 • Trender inom rekryteringsområdet
 • Nya metoder
 • Artificiell Intelligens och rekrytering
 • Sammanfattning

18 recensioner

4.6 i snittbetyg
 • väldigt lärorikt
 • Frågorna hade kunnat vara mer tydliga
 • Jag tycker att utbildningen var rolig att genomföra. Väldigt pedagogisk och bra!
Spela video
 • Rekryterare utbildning
 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt diplomeringsprov
 • Certifikat efter godkänt casearbete eller praktik
 • All litteratur ingår i priset
4.6 (18 recensioner)
Studietid:
Motsvarar en termin
Tiden att genomföra utbildningen påverkas av förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
20 900 kr
Spela video
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om denna utbildning till rekryterare?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi därefter all information.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.