fbpx

Lärarassistent utbildning

Lärarassistenter hjälper till med att skapa en stabil och trygg miljö i skolan.

Karin Boström
Ämnesexpert
 • Mer än 30 års erfarenhet av pedagogik, skolutveckling och upphandling
 • Arbetat på Skolverket med vuxenutbildning
 • Spetskompetens inom integration och lagen om offentlig upphandling, LOU

Lärarassistent utbildning på distans

Hela syftet med min utbildning till lärarassistent bygger på SCB:s prognos om att det kommer saknas 79 000 lärare i Sverige år 2035. Lärarförbundet anser att en av de största och viktigaste stödfunktionerna för att avlasta lärare och förskollärare är lärarassistenter. På 5 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen dessutom att konkurrensen om jobben till lärarassistent kommer vara mycket liten vilket innebär att möjligheterna till arbete kommer att vara mycket stora. Genom att läsa min distansutbildning till lärarassistent och börja arbeta i skolan bidrar du till att ge alla elever en chans att lyckas i sin skolgång trots lärarkrisen.

En lärarassistent är en ovärderlig tillgång för skolan där lärare kan behöva kompletteras. T.ex. om en elev halkat efter i undervisningen pga sjukdom eller behöver extra stöd pga funktionsvariationer så kan en lärarassistent hjälpa till. Behovet från lärarassistenter ser väldigt olika ut från skola till skola men huvuduppgiften är alltid att hjälpa lärare att använda sin tid till sitt kärnuppdrag, nämligen att undervisa. Det skapar också förutsättningar för skolan att organisera verksamheten på andra sätt än man gör idag.

Jag kommer att lära dig allt ifrån de vanligaste pedagogiska inriktningarna så som Montessori och Reggio Emilia till hur du hanterar konflikter i grupper på bästa sätt. Du kommer kort och gott att bli helt trygg i hur du ska ta dig an den viktiga rollen som lärarassistent. Om du tycker om att arbeta med barn och ungdomar och vara en viktig del i skolvärlden är detta utbildningen för dig. Du kommer att göra skillnad!

Arbetsmarknaden ser väldigt ljus ut för yrkesgruppen och du kommer kunna arbeta på både privata och kommunala skolor från förskola upp till gymnasium och vuxenutbildning.

Välkommen!

/Karin Boström, ämnesexpert på Distansinstitutet.

Lärarassistent distansutbildning – Detta lär du dig

 • Vara ett pedagogiskt och administrativt stöd till lärare och lärarlag.
 • Organisera och leda elever i individuella och gemensamma aktiviteter.
 • Arbeta språkstödjande utifrån kurs- och ämnesplaner.
 • Samverka och kommunicera med lärare, lärarlag, elevhälsa och vårdnadshavare för att återkoppla på elevsociala frågor.
 • Planera och genomföra framåtriktade professionella samtal med elever och vårdnadshavare utifrån insikt och förståelse för samtalsmetodik.
 • Självständigt arbeta med ett pedagogiskt och metodiskt synsätt i yrkesrollen.
 • Arbeta stödjande och inkluderande för alla elever utifrån skolans värdegrund.
 • Anpassa den fysiska och sociala lärmiljön för barn- och ungdomar med funktionsvariationer.
 • Samverka med lärare i det dagliga arbetet med planering utifrån kurs-, ämnes- och läroplaner.
 • Arbeta med konflikthantering för att främja en trygg psykosocial arbets- och studiemiljö.

Före, under och efter din utbildning

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för denna utbildning till lärarassistent.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet medan du studerar.

 • Under utbildningen

  Under tiden du studerar kommer du lära dig allt som krävs för att bli trygg i rollen som lärarassistent och kunna hjälpa elever med särskilda behov.

 • Efter utbildningen

  När du är färdig med din distansutbildning kan du arbeta som lärarassistent på både kommunala och privata skolor.

Läroplan

Kapitel 1
Skolans organisation, ledarskap och uppdrag
 • Introduktion
 • Skolans organisation och det svenska skolsystemet
 • Skolans organisation och yrkesroller
 • Skolans ledarskap
 • Elevhälsa eller elevhälsoteam
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Skolans värdegrund och läroplaner
 • Introduktion
 • Skolans historia och organisation
 • Läroplanen i ditt vardagliga arbete
 • Skolans särskilda läroplaner
 • Lärarassistentens handbok
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Pedagogiska teorier och modeller i den svenska skolan
 • Introduktion
 • Pedagogik och teorier
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Inkluderande lärmiljö för att möta mångfald i klassrummet
 • Introduktion
 • Lärmiljö - Ute och inne
 • Bemötande och förhållningssätt
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Sociala relationer i skolan och klassrummet
 • Introduktion
 • Arbete mot kränkning och diskriminering
 • Elever med beteendeproblematik
 • Skollagen och skolans demokratiska uppdrag
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Anpassningar, särskilt stöd och tillgänglighet
 • Introduktion
 • Funktionsnedsättningar
 • Kommunikation
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Språkstöd och inkludering
 • Introduktion
 • Skolan och inkludering
 • Kursplaner och kunskapskrav
 • Grunder i språket
 • Lärarassistentens kommunikation
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Konflikthantering och kommunikation
 • Introduktion
 • Skolan och arbetsgruppen
 • Konflikthantering i klassrummet
 • Hemmet
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Dokumentation och administration
 • Introduktion
 • Skolans administration
 • Individuell utvecklingsplan - Individuell studieplan
 • Begrepp att känna till i skolans administration
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Lagar och krav för att arbeta i skolan
 • Introduktion
 • Barn och ungas trygghet
 • Ansökan registerkontroll
 • Sammanfattning

31 recensioner

4.5 i snittbetyg
 • gav rätt info som man behöver kunna, nu är jag redo
 • Enkelt sätt att studera på distans. När var och hur jag ville. På ett enkelt och varierat sätt.
Spela video
 • Lärarassistent utbildning
 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänd praktik
 • All litteratur ingår i priset
4.5 (31 recensioner)
Studietid:
Motsvarar en termin
Tiden att genomföra alla momenten påverkas av förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
14 900 kr
Spela video
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om denna distansutbildning till lärarassistent?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi därefter all information.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.