fbpx

Vårdbiträde14.900 kr inkl. moms

Köp nu.
Betala senare.

Delbetala från 568 kr/mån

Vårdbiträde | Utbildning på distans

Som vårdbiträde stöttar du människor som behöver hjälp med t.ex. personlig vård, dagliga rutiner och hälsokontroller.

Detta lär du dig

Lock

Hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

 

Helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

 

Arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

 

Kommunikation, dokumentation och rapportering.

Chat

Utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet.

 

Bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

 

Uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.

 

Arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt.

Magnet

Använda dig av psykologiska teorier och modeller i ditt arbete.

 

Planera och genomföra vård-, omsorgs- och omvårdnadsarbete vid olika psykiska sjukdomstillstånd och vid psykisk ohälsa.

 

Kunskap om olika funktionsvariationer.

 

Använda dig av medicinsk terminologi.

Upplägg

Här är all information du behöver för att komma igång med din utbildning till vårdbiträde på distans.

Ansökan

Det finns ingen ansökningsprocess till utbildningen.

Pris

14.900 kr.

Delbetala från 568 kr/mån.

Start

Du startar dina studier när du vill.

Studieform

100% distansstudier. Inga träffar.

Studietakt

Du väljer själv din studietakt. Du studerar när du vill.

Studietid

Materialet motsvarar 1 års studier på traditionellt studiesätt men du kan studera både snabbare eller långsammare än så om du vill.

Utbildningstyp

Yrkesutbildning.

Nivå

Gymnasial.

Behörighet

Inga krav på förkunskaper eller betyg.

Validering

Genom relevant arbetslivserfarenhet kan du validera bort praktiken men inte utbildningen.

Hjälp

Du får obegränsat med hjälp både via telefon och epost under hela studietiden.

Litteratur

All litteratur ingår i priset.

Praktik

För diplom krävs ingen praktik. För certifikat krävs minst 4 veckors praktik. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats och vi hjälper dig med ett flexibelt upplägg. 

Utbildningsbevis

Diplom efter godkänt prov. Certifikat efter godkänd praktik.

Din expert för denna utbildning
Sandra Ripheden

Sandra RiphedenÄmnesexpert

 • Över 10 års erfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
 • Mycket uppskattad lärare och föreläsare.
 • Utbildad vårdlärare från Stockholms universitet.
Spela video
01.

Före utbildningen.

Inga särskilda betyg eller behörigheter krävs för denna utbildning till vårdbiträde på distans.
Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet för att kunna studera.

02.

Under utbildningen.

Under din studietid kommer du lära dig allt du behöver för att kunna utföra alla de arbetsuppgifter du kommer arbeta med som vårdbiträde.

03.

Efter utbildningen.

När du är färdig med utbildningen till vårdbiträde kan du börja hjälpa människor genom arbete inom t.ex.:

 • Hemtjänst.
 • Äldreboende eller äldreomsorg.
 • Hälso- och sjukvård.
 • Agera stöd till personer med funktionsvariationer både kommunalt och privat.

Vårdbiträde | Jobb

Med min utbildning till vårdbiträde på distans erbjuder dig den bästa vårdbiträdesutbildningen som finns på marknaden. Det har kanske inte undgått dig att det råder stor efterfrågan på kompetent personal inom vård och omsorg?

Efter denna distansutbildning kommer du att kunna arbeta som vårdbiträde inom t.ex. äldreomsorg, i LSS-verksamheter, inom socialpsykiatri och även inom hälso- och sjukvården. Dina brukare (de som behöver vård och omsorg) kan vara allt från barn och ungdomar till vuxna och äldre – ja hela åldersspannet!

Det finns vissa personliga egenskaper som är bra att ha när man ska arbeta som vårdbiträde så som empatisk förmåga, att vara ordningsam och strukturerad samt ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra människor. Inom vård och omsorg så arbetar du som vårdbiträde med de praktiska delarna, som t.ex. hjälp med påklädning, matlagning, städning, promenader, spela spel och följa med till läkaren. Andra arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med hygienrutiner som duschning och rakning samt att utföra kroppsliga kontroller som inte är medicinska. Du kommer även behöva samverka med anhöriga och annan vårdpersonal för att kunna ge den bästa möjliga vården.

I ditt arbete som vårdbiträde kommer du kunna ge människor ett bättre liv. Vill du göra skillnad i vården? Om ja, ta steget och börja din utbildning idag!

/Sandra.

Spela video
Sandra Ripheden

Sandra RiphedenÄmnesexpert

 • Över 10 års erfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
 • Mycket uppskattad lärare och föreläsare.
 • Utbildad vårdlärare från Stockholms universitet.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information om vår utbildning till vårdbiträde på distans.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Frågor och svar

Har du inte läst vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet behöver du bara läsa Distansinstitutets utbildning för att kunna arbeta som vårdbiträde direkt efter avslutade studier.
Vårdbiträdet fokuserar på praktisk omsorg som exempelvis hygienrutiner, påklädning, promenader medan en undersköterska får ge viss medicinsk vård som exempelvis att ta prover och ge medicin (under översyn av en sjuksköterska).
Innehållet i Distansinstitutets utbildning till vårdbiträde motsvarar ett års studier men hos oss bestämmer du själv hur snabbt du blir färdig. Våra deltagare använder 3-12 månader på sig att bli färdiga.
Ett vårdbiträde tjänar 26.700 kr i genomsnitt per månad. Män och kvinnor tjänar i genomsnitt lika mycket.
Ett vårdbiträde hjälper människor med vardagliga sysslor som personlig hygien, matlagning, påklädning, kontroller och dokumentationer. Vårdbiträdet måste också samarbeta med anhöriga och annan vårdpersonal för att ge den bästa hjälpen.

Läroplan

 • Introduktion Avsnitt 1
 • Arbetsuppgifter Avsnitt 2
 • Sammanfattning Avsnitt 3
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Hälso- och sjukvård Avsnitt 2
 • Folkhälsoarbete Avsnitt 3
 • Hälsa Avsnitt 4
 • Hygienrutiner och sårvård Avsnitt 5
 • Allmänna och specifika symtom Avsnitt 6
 • Etik i hälso- och sjukvård Avsnitt 7
 • Kris och krishantering Avsnitt 8
 • IT i vård och omsorg Avsnitt 9
 • Medicintekniska uppgifter Avsnitt 10
 • Hjälpmedel Avsnitt 11
 • Rehabilitering och habilitering Avsnitt 12
 • Akuta situationerSammanfattning Avsnitt 13
 • Avsnitt 14
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Vad är social omsorg? Avsnitt 2
 • Lagar Avsnitt 3
 • Det personnära arbetet och salutogent förhållningssätt Avsnitt 4
 • Arbete inom LSS-verksamhet Avsnitt 5
 • Rehabilitering och habilitering inom social omsorg Avsnitt 6
 • Professionellt och etiskt förhållningssätt Avsnitt 7
 • Kommunikation Avsnitt 8
 • Arbetsmiljö Avsnitt 9
 • Sammanfattning Avsnitt 10
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Begrepp och den historiska utvecklingen Avsnitt 2
 • Barns utveckling och funktionsnedsättningar Avsnitt 3
 • Kommunikation och förhållningssätt Avsnitt 4
 • Lagar Avsnitt 5
 • Hjälpmedel och arbetssätt Avsnitt 6
 • Planering av insatser Avsnitt 7
 • Sammanfattning Avsnitt 8
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Psykiatrins historia Avsnitt 2
 • Förklaringsmodeller till psykisk ohälsa Avsnitt 3
 • Frisk- och riskfaktorer Avsnitt 4
 • Psykiatriska diagnoser med behandling Avsnitt 5
 • Stress Avsnitt 6
 • Kriser Avsnitt 7
 • Posttraumatiskt stressyndrom Avsnitt 8
 • Ätstörningar Avsnitt 9
 • Sammanfattning Avsnitt 10
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Cellen Avsnitt 2
 • Huden och andra hinnor Avsnitt 3
 • Rörelsesystemet Avsnitt 4
 • Nervsystemet Avsnitt 5
 • Andningssystemet Avsnitt 6
 • Cirkulationssystemet och blodet Avsnitt 7
 • Endokrina systemet Avsnitt 8
 • Matspjälkningssystemet Avsnitt 9
 • Njursystemet och urinvägarna Avsnitt 10
 • Smittskydd och mikroorganismer Avsnitt 11
 • Farmakologi Avsnitt 12
 • Sammanfattning Avsnitt 13
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Gerontologi och geriatrik Avsnitt 2
 • Kommunikation Avsnitt 3
 • Åldrande och sexualitet Avsnitt 4
 • Anhörigomsorg Avsnitt 5
 • Vård- och omsorgsbehov vid åldrande Avsnitt 6
 • Rehabilitering och funktionsbevarande omsorg Avsnitt 7
 • Vanligt förekommande hälsoproblem vid åldrande Avsnitt 8
 • Läkemedelsanvändning och behandling Avsnitt 9
 • Psykisk ohälsa hos äldre Avsnitt 10
 • Palliativ vård Avsnitt 11
 • Sammanfattning Avsnitt 12
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Omvårdnadsarbete Avsnitt 2
 • Kommunikation Avsnitt 3
 • Bemötande Avsnitt 4
 • Arbetsmiljö Avsnitt 5
 • Ergonomi Avsnitt 6
 • Hygien Avsnitt 7
 • Personlig vård Avsnitt 8
 • Lagar inom vård och omsorg samt vårdplanering och biståndsbedömning Avsnitt 9
 • Observationer Avsnitt 10
 • Sjukdomar Avsnitt 11
 • Omvårdnad i livets slutskede Avsnitt 12
 • Sammanfattning Avsnitt 13
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Vad är psykologi? Avsnitt 2
 • Psykodynamiska perspektivet Avsnitt 3
 • Behavioristiska perspektivet Avsnitt 4
 • Humanistiska perspektivet Avsnitt 5
 • Kognitiva perspektivet Avsnitt 6
 • Biologisk psykologi Avsnitt 7
 • Sammanfattning Avsnitt 8
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Arbetsplatser Avsnitt 2
 • Prov Avsnitt 3
 • Sammanfattning Avsnitt 4
9 recensioner
star

4.9 (9 recensioner)

Nu har jag fått jobb och är så jäkla glad! :)
Kunde börja jobba direeeeeeekt efter studierna!
Älskade utbildningen...
Är mycket nöjd med de verktyg jag har fått..
väldigt lärorik. har löfte om arbete, jag är jätte glad
Bra och seriös utbildning med inspirerande föreläsningar. Tack vare att jag nu gått denna utbildning kunde jag få fast tjänst på mitt arbete!
Har givit mig så mycket mer kunskap inom vård och omsorg nu efter utbildningen. Rekommenderar!
Bra struktur och upplägg på utbildningen med god variation på de olika momenten.
Visa fler recensioner arrow

Vi erbjuder följande betalningssätt:

 • Köp nu. Betala senare.
 • Dela upp betalningen per månad.
 • Betalningstid minst 14 dagar.
 • Betala direkt med BankID.
 • 14 dagars ångerrätt.
 • Betala med kort.
Vill du veta mer om denna utbildning?
Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

chatbox close