fbpx

Socialpedagog24.900 kr inkl. moms

Köp nu.
Betala senare.

Delbetala från 950 kr/mån

Socialpedagog | Utbildning på distans

Som socialpedagog spelar du en viktig roll i samhället genom att ge hjälp till människor som befinner sig i olika svåra livssituationer.

Detta lär du dig

Lock

Förstå dig själv på ett djupare plan.

 

Förstå människor med funktionsvariationer, utanförskap och/eller beroendeproblematik.

 

Lyssna och motivera på ett strukturerat sätt.

 

Skapa medvetenhet om vad som driver och påverkar människor du arbetar för.

Chat

Applicera rätt metoder, rätt förhållningssätt och bemötande i det stödjande arbetet.

 

Bemöta personer på ett professionellt sätt utifrån deras livssituation och svårigheter/styrkor.

 

Arbeta med dig själv som redskap i en professionell relation med utsatta människor.

 

Använda den lagstiftning som ligger till grund för det arbetet socialpedagog utför.

Magnet

Kunskap om den socialpedagogiska yrkesrollen.

 

Förstå hur socialpedagogiska möten och professionella samtal kan bidra till utveckling och förändring.

 

Skapa tillit och förtroende hos andra människor.

 

Analysera beteenden, vanor och tankemönster hos dig själv och de människor du kommer arbeta för.

Upplägg

Här är all information du behöver för att komma igång med din utbildning till socialpedagog på distans.

Ansökan

Det finns ingen ansökningsprocess till utbildningen.

Pris

24.900 kr.

Delbetala från 950 kr/mån.

Start

Du startar dina studier när du vill.

Studieform

100% distansstudier. Inga träffar.

Studietakt

Du väljer själv din studietakt. Du studerar när du vill.

Studietid

Materialet motsvarar 2 års studier på traditionellt studiesätt men du kan studera både snabbare eller långsammare än så om du vill.

Utbildningstyp

Yrkesutbildning.

Nivå

Kvalifikationen för utbildningen är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) enligt SeQF kvalifikationsnivå 5 vilket är likvärdig en yrkeshögskoleexamen.

Behörighet

Du ska besitta en förmåga att kunna tillgodogöra dig en eftergymnasial utbildning.

Validering

Genom relevant arbetslivserfarenhet kan du validera bort praktiken men inte utbildningen eller examinationsuppgiften.

Hjälp

Du får obegränsat med hjälp både via telefon och epost under hela studietiden.

Litteratur

All litteratur ingår i priset.

Praktik

För diplom krävs ingen praktik. För certifikat krävs minst 8 veckors praktik som du genomför efter din utbildning. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats och vi hjälper dig med ett flexibelt upplägg. 

Utbildningsbevis

Diplom efter godkänt prov. Certifikat efter godkänd praktik samt godkänd examinationsuppgift.

Din expert för denna utbildning
Lena Westerberg Lind ämnesexpert utbildning socialpedagog

Lena Westerberg LindÄmnesexpert

 • Över 40 års erfarenhet som socionom med psykosocialt behandlingsarbete i en rad verksamheter.
 • Varit verksam många år som kurator på grund- och gymnasieskolan.
 • Startat och drivit HVB-hem, LSS-ungdomsboenden samt service- och gruppbostäder.
Spela video
01.

Före utbildningen.

Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet för att kunna studera denna utbildning till socialpedagog på distans.

02.

Under utbildningen.

Under tiden du studerar kommer din självkännedom att bli mycket större och du kommer lära dig allt du behöver i rollen som socialpedagog för att kunna arbeta med människor med olika funktionsvariationer, beroendeproblematik och utanförskap.

03.

Efter utbildningen.

När du är färdig med de här utbildningen kan du börja hjälpa utsatta människor genom arbete på kommuner, regioner eller myndigheter inom t.ex.:

 • LSS.
 • HVB.
 • Barn- och ungdomsvård.
 • Kriminal- och missbruksvård.
 • Äldreomsorg.

Socialpedagog | Jobb

Att jobba som socialpedagog handlar om att hjälpa utsatta människor i alla åldrar, från barn till äldre. Det är en väldigt bred yrkesroll vilket gör att du kan arbeta i många olika verksamheter både kommunalt och privat.

Här är några exempel:

 • HVB-hem
 • LSS-verksamhet
 • Grund- och gymnasieskola
 • Behandlingshem
 • Kriminal- och missbruksvård
 • Barn och ungdomsvård
 • Fritidsgårdar
 • Socialtjänst
 • Äldreomsorg

Arbetsuppgifter

En socialpedagogs arbetsuppgifter varierar beroende på vilken verksamhet du arbetar inom men arbetet går ut på att genom samtal agera förebyggande, stödjande eller behandlande med människor som har allt från missbruksproblematik till funktionsvariationer.

Du kan ha olika inriktningar i ditt arbete:

 • Vård och behandling
 • Barn och ungdomar
 • Skola
 • Fritid
 • Missbruk
 • Funktionshinder
 • KBT
 • Hälsa
 • Socialpsykiatri

Du kan läsa mer om vad en socialpedagog gör här.

Yrkesprognos

Efterfrågan på socialpedagoger är hög enligt Arbetsförmedlingen. Det finns ett behov av personer som är utbildade socialpedagoger inom både privata och offentliga verksamheter under de kommande åren.

Spela video
SeQF Kvalifikationsnivå 5
Lena Westerberg Lind ämnesexpert utbildning socialpedagog

Lena Westerberg LindÄmnesexpert

 • Över 40 års erfarenhet som socionom med psykosocialt behandlingsarbete i en rad verksamheter.
 • Varit verksam många år som kurator på grund- och gymnasieskolan.
 • Startat och drivit HVB-hem, LSS-ungdomsboenden samt service- och gruppbostäder.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information om vår utbildning till socialpedagog på distans.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Frågor och svar

Behovet i Sverige av utbildade socialpedagoger är stort både för arbete inom både kommunal och privat sektor. Arbetsförmedlingen och Framtid.se bedömer att det finns goda möjligheter till jobb nu och under de kommande åren. 
Distansinstitutets utbildning till socialpedagog på distans motsvarar två års studier på traditionellt studiesätt men du kan bli färdig betydligt mycket snabbare än så om du vill. Du sätter din egen studietakt och behöver bara studera när du själv vill.
En socialpedagog och en socionom arbetar väldigt lika. Arbetet går ut på att hjälpa människor som hamnat i olika svåra situationer i livet. Den stora skillnaden mellan de två yrkestitlarna är att en socialpedagog ofta arbetar mer praktiskt med brukare och en socionom arbetar mer administrativt på kontor. För att bli socionom krävs universitets- eller högskoleutbildning medan du kan bli socialpedagog via en yrkesutbildning på Distansinstitutet.
Enligt SCB (Statistiska CentralByrån) tjänar en socialpedagog 33.200 kr per månad i genomsnitt. Kvinnor tjänar i genomsnitt 200 kr mer per månad än män.
Du behöver inga förkunskaper eller betyg från gymnasiet för att börja studera Distansinstitutets utbildning till socialpedagog på distans. Du behöver få godkänt på slutprovet för att bli diplomerad socialpedagog och du behöver 8 veckors praktik (eller validering av praktik) samt godkänd examinationsuppgift för att bli certifierad socialpedagog.
Yrkestiteln socialpedagog får du efter du studerat Distansinstitutets utbildning till socialpedagog. Yrket kräver ingen legitimation som t.ex. lärare och läkare gör.

Läroplan

 • Introduktion Avsnitt 1
 • Det här är jag Avsnitt 2
 • Värderingar Avsnitt 3
 • Vår inre värld Avsnitt 4
 • Att utveckla professionell empati Avsnitt 5
 • Identitetsutveckling och stödjande miljöer Avsnitt 6
 • Professionalitet Avsnitt 7
 • Sammanfattning Avsnitt 8
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Regeringsformen Avsnitt 2
 • SoL - Socialtjänstlagen Avsnitt 3
 • LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Avsnitt 4
 • Bistånd enligt SoL Avsnitt 5
 • Insatser enligt LSS Avsnitt 6
 • Tvingande lagar Avsnitt 7
 • Ytterligare lagar, konventioner samt dokumentation Avsnitt 8
 • Kompletterande lagstiftning Avsnitt 9
 • Sammanfattning Avsnitt 10
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Utanförskap Avsnitt 2
 • Autismspektrumstörning Avsnitt 3
 • ADHD Avsnitt 4
 • Beroendesjukdomar Avsnitt 5
 • Kriminalitet Avsnitt 6
 • Psykossjukdomar Avsnitt 7
 • Ohälsa Avsnitt 8
 • Stress Avsnitt 9
 • Demens Avsnitt 10
 • Sammanfattning Avsnitt 11
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Samtalet Avsnitt 2
 • Socialpedagog - Brukare - Samtal Avsnitt 3
 • Samtalstekniker Avsnitt 4
 • Att förmedla något negativt Avsnitt 5
 • Förtydligande Avsnitt 6
 • Sammanfattning Avsnitt 7
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Relationen personal - brukare Avsnitt 2
 • Förhållningssätt Avsnitt 3
 • Bemötande Avsnitt 4
 • Sammanfattning Avsnitt 5
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Samhällsutvecklingen och socialpedagogik Avsnitt 2
 • Att arbeta på LSS-boende med ungdomar Avsnitt 3
 • Socialpedagogiskt arbete Avsnitt 4
 • Sammanfattning Avsnitt 5
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Vad är etik? Avsnitt 2
 • Fyra indelningar av etik Avsnitt 3
 • Stöd för att utvärdera etiska problem Avsnitt 4
 • Principer för moraliska val Avsnitt 5
 • Sammanfattning Avsnitt 6
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Samspel Avsnitt 2
 • Kommunikation Avsnitt 3
 • Kommunikation på arbetsplatsen Avsnitt 4
 • Sammanfattning Avsnitt 5
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Metoder Avsnitt 2
 • Tydliggörande pedagogik Avsnitt 3
 • Lågaffektivt bemötande Avsnitt 4
 • MI Avsnitt 5
 • Övriga metoder Avsnitt 6
 • Utvärdering och analys Avsnitt 7
 • Sammanfattning Avsnitt 8
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Systemteori Avsnitt 2
 • Teorier Avsnitt 3
 • Utvecklingsteorier Avsnitt 4
 • Slutprov Avsnitt 5
 • Sammanfattning Avsnitt 6
683 recensioner
star

4.6 (683 recensioner)

Väl presenterad utbildning som hade bra variation av informationskällor.
för det har varit väldigt lärorikt och intressant.
bra kurs, upplägg att arbeta i egen takt.
Jag är så supernöjd med utbildningen, dess upplägg och innehåll. Tydlig och enkel att studera, dessutom att få studera i egen takt var perfekt. Nu är jag socialpedagog! Grattis till mig🥳 Ett stort tack till er Distansinstitutet⭐️ /Laila
Mycket bra och välformulerad utbildning .Lätt att få svar på frågor som man undrar över .jag rekommenderar starkt distansinstitutet.
grymt bra
den har gett mig mer kunskap
Så intressant, rolig och givande utbildning. Det var lätt att följa och lägga upp sitt egna arbete.
Ett väldigt smidigt sätt att utbilda sig till något så viktigt
Att kunna läsa på heldistans gör att fler har möjlighet till att utbilda sig. Utbildningen var intressant och har gett mycket kunskap och verktyg i mitt arbete.
Smidigt och lärorikt
Jag är mycket nöjd med era sätt att arbeta.Och mitt betyg är det högsta för era arbete och era hjälp eftersom jag utökade min kunskap om människors och barns liv.
Jag vill tacka er för den fantastiska socialpedagog distansutbildning! Kursens struktur var väldigt tydlig och vägledande, vilket gjorde det lätt att följa med och hålla mig engagerad. Jag uppskattade särskilt de interaktiva elementen och möjligheten att kunna gå igenom materialet i min egen takt. Instruktörerna var kunniga och ... Läs mer
Jag hade gärna haft enstaka inlämningsuppgifter då och då. Inte bara text att läsa för att sedan svara på frågor. För övrigt väldigt bra utbildning med bra upplägg. På vägen fick jag en annan syn på mig själv, som fick mig att förstå varför jag t.ex reagerar/handlar som jag gör bland människor.
Jag tyckte om utbildningen fick lära mig nya och kvalitetskunskaper.
En av de största fördelarna med Distansinstitutet är flexibiliteten det erbjuder. Jag kunde studera i min egen takt och anpassa mitt schema efter mina behov. Detta var särskilt värdefullt eftersom jag hade ett deltidsjobb samtidigt har två barn. Övergripande ger jag Distansinstitutet betyget 4 av 5 stjärnor. Här är en sammanfatt ... Läs mer
Utbildningen var bra. Vissa frågor var lite röriga dock men i slutändan väldigt bra
Intressant, bra innehåll
Ämnet är helt nytt för mig och det är mycket ord och begrepp jag inte känner mig bekant med. Men jag tycker ändå att jag har kunnat läsa mig till det mesta och få förståelse där jag känt mig osäker
En bra utbildning men var lite svår innan man förstod upplägget. Snabb återkoppling när man undrade ngt från support.
Väldigt bra och givande utbildning. Skönt när man kan studera i sin egen takt
Jag har stödpedagogutbildning sedan tidigare och arbetar i skola med elever som behöver särskilt stöd. I den här utbildningen fick jag mer viktig kunskap och verktyg för att kunna bemöta och stötta dessa elever på ett ännu bättre sätt.
Bra
Intressant och inspirerande
Lätt att förstå
Bra och lärorik utbildning.
Mycket bra med hjälpsamma personal och trevlig utbildning
Eftersom jag är nöjd
givande
Det har gått smidigt och bra.
Intressant
Underbart att få plugga i sin egen takt! Med alla svängar i livet simningen alltid går att vara förberedd på så har jag kunnat plugga när jag vet att jag kan ta in all information på ett produktivt sätt.
Lätt att ta till sig utbildningen och inspirerande läsning.
Tyckte att den var bra.
Det var perfekt upplägg och lagom stora uppgifter fördelat på månmga mindre delar. Motiverande att se saker bockas av. Uppskattade enkla instruktionerna utan onödig/överflödig text... Och bra och spännande innehåll som gav bra bild av förväntningar!
helheten är bra , lite tydligare kring repulsion MI osv hade varit uppskattat
Mycket tydlig, enkel och intressant
Inspirerande och motiverande utbildning. Mkt bra att man kan få en överskådlig bild över alla kapitel och moment som skall läsas.
för det är en bra utbildning
Mycket nöjd. Bra att kunna anpassa studietakten utifrån egen förmåga och möjlighet.
Bra utbildning, lätt att hänga med och bra att man kan ta det i sin egen takt och på sina egna villkor. Det enda negativa jag kan komma på var att det ibland fanns böjningsfel i frågor som gjorde frågorna lite otydliga. Samt skulle velat ha lite mer föreläsningar och inte så mycket text. De föreläsningar och videos som fanns a ... Läs mer
Jag är mycket tacksam för den kunskap och de erfarenheter jag fått genom socialpedagogutbildningen. Att få mitt diplom markerar inte bara ett avslut på studierna utan även början på en ny professionell resa. Jag är särskilt nöjd med hur utbildningen förberett mig för att arbeta med människor i olika livssituationer och hur d ... Läs mer
Lätt att förstå,variation av moment
Väldigt lärorik utbildning.
Tyckte det var en bra utbildning med variationer som gjorde att den inte blev "tråkig". Det var mycket att läsa ibland men gillade att man kombinerade med poddar och filmklipp.
Det har varit en bra utbildning,lätt att ta till sig informationen.
Det är en bra utbildning. Bra att få allt på distans.
Då jag jobbar på heltid var denna utbildningen riktigt bra, fick arbeta i egen takt. Detta motiverade mig ännu mer då det inte var så stor press på mig.
Man blir närmare mer till personen som man ger vård och stöd.
Lärorikt, pedagogiskt utvärderat, snabbt svar när man mailar och behöver svar snabbt. Väldigt nöjd och rekomenderar starkt.
Jag tycket att de utbildning var är riktigt bra.
Eftersom den är anpassad
Visa fler recensioner arrow

Vi erbjuder följande betalningssätt:

 • Köp nu. Betala senare.
 • Dela upp betalningen per månad.
 • Betalningstid minst 14 dagar.
 • Betala direkt med BankID.
 • 14 dagars ångerrätt.
 • Betala med kort.
Vill du veta mer om denna utbildning?
Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

chatbox close