fbpx

Socialpedagog - utbildning på distans24.900 kr inkl. moms

Köp nu.
Betala senare.

Delbetala från 950 kr/mån

Socialpedagog - utbildning på distans

Som socialpedagog spelar du en viktig roll i samhället genom att ge hjälp till människor som befinner sig i olika svåra livssituationer.

 • star
  4.6 (665 recensioner)
 • clock Motsvarar 2 år
 • certificate Diplom efter prov
 • brifcase Certifikat efter praktik/uppgift
Din expert för denna utbildning
Lena Westerberg Lind ämnesexpert utbildning socialpedagog

Lena Westerberg LindÄmnesexpert

 • Över 40 års erfarenhet som socionom med psykosocialt behandlingsarbete i en rad verksamheter.
 • Varit verksam många år som kurator på grund- och gymnasieskolan.
 • Startat och drivit HVB-hem, LSS-ungdomsboenden samt service- och gruppbostäder.
Spela video

Detta lär du dig

Lock

Förstå dig själv på ett djupare plan.

 

Förstå människor med funktionsvariationer, utanförskap och/eller beroendeproblematik.

 

Lyssna och motivera på ett strukturerat sätt.

 

Skapa medvetenhet om vad som driver och påverkar människor du arbetar för.

Chat

Applicera rätt metoder, rätt förhållningssätt och bemötande i det stödjande arbetet.

 

Bemöta personer på ett professionellt sätt utifrån deras livssituation och svårigheter/styrkor.

 

Arbeta med dig själv som redskap i en professionell relation med utsatta människor.

 

Använda den lagstiftning som ligger till grund för det arbetet socialpedagog utför.

Magnet

Kunskap om den socialpedagogiska yrkesrollen.

 

Förstå hur socialpedagogiska möten och professionella samtal kan bidra till utveckling och förändring.

 

Skapa tillit och förtroende hos andra människor.

 

Analysera beteenden, vanor och tankemönster hos dig själv och de människor du kommer arbeta för.

Utbildningens upplägg

Här är all information du behöver för att komma igång med din utbildning till socialpedagog på distans.

Pris

24.900 kr.

Delbetala från 950 kr/mån.

Sätt

Distans. Inga träffar.

Nivå

Eftergymnasial.

Behörighet

Du ska besitta en förmåga att kunna tillgodogöra dig en eftergymnasial utbildning.

Validering

Genom relevant arbetslivserfarenhet kan du validera bort praktiken men inte utbildningen eller examinationsuppgiften.

Start

Du startar utbildningen när du vill.

Längd

Materialet motsvarar 2 års studier på traditionellt studiesätt men du kan studera både snabbare eller långsammare än så om du vill.

Takt

Du väljer själv din studietakt. Du studerar när du vill.

Hjälp

Du får obegränsat med hjälp både via telefon och epost under hela studietiden.

Litteratur

All litteratur ingår i priset.

Praktik

För diplom krävs ingen praktik. För certifikat krävs minst 8 veckors praktik.

Bevis

Diplom efter godkänt prov. Certifikat efter godkänd praktik samt godkänd examinationsuppgift.

01.

Före utbildningen.

Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet för att kunna studera denna utbildning till socialpedagog på distans.

02.

Under utbildningen.

Under tiden du studerar kommer din självkännedom att bli mycket större och du kommer lära dig allt du behöver i rollen som socialpedagog för att kunna arbeta med människor med olika funktionsvariationer, beroendeproblematik och utanförskap.

03.

Efter utbildningen.

När du är färdig med de här utbildningen kan du börja hjälpa utsatta människor genom arbete på kommuner, regioner eller myndigheter inom t.ex.:

 • LSS.
 • HVB.
 • Barn- och ungdomsvård.
 • Kriminal- och missbruksvård.
 • Äldreomsorg.

Socialpedagog - utbildning på distans

Idag är efterfrågan mycket stor på personer med utbildning till socialpedagog för arbete inom både kommunala och privata verksamheter. Detta är nämligen ett yrke där det råder stor brist på utbildad personal. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer finnas stora möjligheter till arbete under de kommande åren. Det innefattar arbete med utsatta människor i alla åldrar från barn till åldringar och verksamheter som t.ex. HVB-hem, LSS-boenden eller stödboenden. Min distansutbildning till socialpedagog öppnar dörrar för dig.

Arbetsuppgifterna för en socialpedagog kan variera ganska mycket beroende på vilken verksamhet du arbetar inom. En socialpedagog arbetar inte bara med vård och behandling utan även förebyggande inom psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, behandlingshem och i grund- och gymnasieskolan. Du stöttar människor som på olika sätt är utsatta i samhället. Det kan vara allt från missbruksproblematik till funktionsvariationer. Genom samtal med dina brukare har du ofta ett personligt ansvar för en enskild individ eller en grupp men du har också ett tätt samarbete med t.ex. kommun, skola och anhöriga.

Arbeta som socialpedagog

Med denna socialpedagog utbildning i ryggen kommer du ha alla möjligheter att arbeta professionellt med brukare. Du kommer att bli efterfrågad.

Genom en gedigen bas att stå på som ger dig kunskap om dig själv men också förståelse för andras utanförskap kommer du att få redskap som gör dig trygg i att stödja andra människor. Du hjälper dem att utveckla sina starka sidor.

En socialpedagog ser möjligheter, inte problem.

/ Lena.

Spela video
 • Socialpedagog Socialpedagog
 • star 4.6 (665 recensioner)
 • clock Motsvarar 2 år
 • almega-auktoriserade ALMEGA-auktoriserad
 • Nöjd-kund-garanti Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter prov Diplom efter prov
 • Certifikat efter praktik/uppgift Certifikat efter praktik/uppgift
Lena Westerberg Lind ämnesexpert utbildning socialpedagog

Lena Westerberg LindÄmnesexpert

 • Över 40 års erfarenhet som socionom med psykosocialt behandlingsarbete i en rad verksamheter.
 • Varit verksam många år som kurator på grund- och gymnasieskolan.
 • Startat och drivit HVB-hem, LSS-ungdomsboenden samt service- och gruppbostäder.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information om vår utbildning till socialpedagog på distans.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Frågor och svar

Du behöver inga förkunskaper eller betyg från gymnasiet för att börja studera Distansinstitutets utbildning till socialpedagog på distans. Du behöver få godkänt på slutprovet för att bli diplomerad socialpedagog och du behöver 8 veckors praktik (eller validering av praktik) samt godkänd examinationsuppgift för att bli certifierad socialpedagog.
Distansinstitutets utbildning till socialpedagog på distans motsvarar två års studier på traditionellt studiesätt men du kan bli färdig betydligt mycket snabbare än så om du vill. Du sätter din egen studietakt och behöver bara studera när du själv vill.
Enligt SCB (Statistiska CentralByrån) tjänar en socialpedagog 33.200 kr per månad i genomsnitt. Kvinnor tjänar i genomsnitt 200 kr mer per månad än män.
Behovet i Sverige av utbildade socialpedagoger är stort både för arbete inom både kommunal och privat sektor. Arbetsförmedlingen och Framtid.se bedömer att det finns goda möjligheter till jobb nu och under de kommande åren. 
En socialpedagog och en socionom arbetar väldigt lika. Arbetet går ut på att hjälpa människor som hamnat i olika svåra situationer i livet. Den stora skillnaden mellan de två yrkestitlarna är att en socialpedagog ofta arbetar mer praktiskt med brukare och en socionom arbetar mer administrativt på kontor. För att bli socionom krävs universitets- eller högskoleutbildning medan du kan bli socialpedagog via en yrkesutbildning på Distansinstitutet.
Yrkestiteln socialpedagog får du efter du studerat Distansinstitutets utbildning till socialpedagog. Yrket kräver ingen legitimation som t.ex. lärare och läkare gör.

Läroplan

 • Introduktion Avsnitt 1
 • Det här är jag Avsnitt 2
 • Värderingar Avsnitt 3
 • Vår inre värld Avsnitt 4
 • Att utveckla professionell empati Avsnitt 5
 • Identitetsutveckling och stödjande miljöer Avsnitt 6
 • Professionalitet Avsnitt 7
 • Sammanfattning Avsnitt 8
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Regeringsformen Avsnitt 2
 • SoL - Socialtjänstlagen Avsnitt 3
 • LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Avsnitt 4
 • Bistånd enligt SoL Avsnitt 5
 • Insatser enligt LSS Avsnitt 6
 • Tvingande lagar Avsnitt 7
 • Ytterligare lagar, konventioner samt dokumentation Avsnitt 8
 • Kompletterande lagstiftning Avsnitt 9
 • Sammanfattning Avsnitt 10
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Utanförskap Avsnitt 2
 • Autismspektrumstörning Avsnitt 3
 • ADHD Avsnitt 4
 • Beroendesjukdomar Avsnitt 5
 • Kriminalitet Avsnitt 6
 • Psykossjukdomar Avsnitt 7
 • Ohälsa Avsnitt 8
 • Stress Avsnitt 9
 • Demens Avsnitt 10
 • Sammanfattning Avsnitt 11
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Samtalet Avsnitt 2
 • Socialpedagog - Brukare - Samtal Avsnitt 3
 • Samtalstekniker Avsnitt 4
 • Att förmedla något negativt Avsnitt 5
 • Förtydligande Avsnitt 6
 • Sammanfattning Avsnitt 7
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Relationen personal - brukare Avsnitt 2
 • Förhållningssätt Avsnitt 3
 • Bemötande Avsnitt 4
 • Sammanfattning Avsnitt 5
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Samhällsutvecklingen och socialpedagogik Avsnitt 2
 • Att arbeta på LSS-boende med ungdomar Avsnitt 3
 • Socialpedagogiskt arbete Avsnitt 4
 • Sammanfattning Avsnitt 5
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Vad är etik? Avsnitt 2
 • Fyra indelningar av etik Avsnitt 3
 • Stöd för att utvärdera etiska problem Avsnitt 4
 • Principer för moraliska val Avsnitt 5
 • Sammanfattning Avsnitt 6
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Samspel Avsnitt 2
 • Kommunikation Avsnitt 3
 • Kommunikation på arbetsplatsen Avsnitt 4
 • Sammanfattning Avsnitt 5
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Metoder Avsnitt 2
 • Tydliggörande pedagogik Avsnitt 3
 • Lågaffektivt bemötande Avsnitt 4
 • MI Avsnitt 5
 • Övriga metoder Avsnitt 6
 • Utvärdering och analys Avsnitt 7
 • Sammanfattning Avsnitt 8
 • Introduktion Avsnitt 1
 • Systemteori Avsnitt 2
 • Teorier Avsnitt 3
 • Utvecklingsteorier Avsnitt 4
 • Slutprov Avsnitt 5
 • Sammanfattning Avsnitt 6
665 recensioner
star

4.6 (665 recensioner)

Intressant, bra innehåll
Ämnet är helt nytt för mig och det är mycket ord och begrepp jag inte känner mig bekant med. Men jag tycker ändå att jag har kunnat läsa mig till det mesta och få förståelse där jag känt mig osäker
En bra utbildning men var lite svår innan man förstod upplägget. Snabb återkoppling när man undrade ngt från support.
Väldigt bra och givande utbildning. Skönt när man kan studera i sin egen takt
Jag har stödpedagogutbildning sedan tidigare och arbetar i skola med elever som behöver särskilt stöd. I den här utbildningen fick jag mer viktig kunskap och verktyg för att kunna bemöta och stötta dessa elever på ett ännu bättre sätt.
Bra
Intressant och inspirerande
Lätt att förstå
Bra och lärorik utbildning.
Mycket bra med hjälpsamma personal och trevlig utbildning
Eftersom jag är nöjd
givande
Det har gått smidigt och bra.
Intressant
Underbart att få plugga i sin egen takt! Med alla svängar i livet simningen alltid går att vara förberedd på så har jag kunnat plugga när jag vet att jag kan ta in all information på ett produktivt sätt.
Lätt att ta till sig utbildningen och inspirerande läsning.
Tyckte att den var bra.
Det var perfekt upplägg och lagom stora uppgifter fördelat på månmga mindre delar. Motiverande att se saker bockas av. Uppskattade enkla instruktionerna utan onödig/överflödig text... Och bra och spännande innehåll som gav bra bild av förväntningar!
helheten är bra , lite tydligare kring repulsion MI osv hade varit uppskattat
Mycket tydlig, enkel och intressant
Inspirerande och motiverande utbildning. Mkt bra att man kan få en överskådlig bild över alla kapitel och moment som skall läsas.
för det är en bra utbildning
Mycket nöjd. Bra att kunna anpassa studietakten utifrån egen förmåga och möjlighet.
Visa fler recensioner arrow

Vi erbjuder följande betalningssätt:

 • Köp nu. Betala senare.
 • Dela upp betalningen per månad.
 • Betalningstid minst 14 dagar.
 • Betala direkt med BankID.
 • 14 dagars ångerrätt.
 • Betala med kort.
Vill du veta mer om denna utbildning?
Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

chatbox close