fbpx

Upphandlare utbildning

Upphandlare och anbudsansvariga har en projektledande roll inom offentlig upphandling.

Karin Boström
Ämnesexpert
 • Mer än 30 års erfarenhet av pedagogik, skolutveckling och upphandling
 • Arbetat på Skolverket med vuxenutbildning
 • Spetskompetens inom integration och lagen om offentlig upphandling, LOU

Upphandlare utbildning på distans

 • Arbeta med samtliga steg inom offentlig upphandling såväl för upphandlare som anbudsgivare/leverantör självständigt och/eller i team.
 • Ta fram strategier och driva arbetet med inköpsprocessen i offentlig upphandling. 
 • Skapa och leda en projektorganisation i upphandlingsarbetet, skriva förfrågningsunderlag alternativt anbudssvar.
 • Analysera marknad, bedöma relevanta prisnivåer och antal aktuella leverantörer inför en upphandling.
 • Hantera upphandlings- och utvärderingsmodeller samt tillämpning av utvärderingskriterier.
 • Förstå hela upphandlingsprocessens uppbyggnad och olika steg ur såväl upphandlarens som leverantörens perspektiv, samt system och databaser för publicering och annonsering.
 • Förstå de lagar som reglerar offentlig upphandling, med fördjupning på LOU, LUF, LOV.
 • Hantera miljö- hållbarhetsperspektiv i en upphandling.
 • Involvera leverantörer i planeringsarbetet inför en upphandling.
 • Göra kravanalyser och förstå påverkan på leverantörens verksamhet och leverans.

Före, under och efter din utbildning

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för denna utbildning till upphandlare.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet medan du studerar.

 • Under utbildningen

  Du kommer få kunskaper om och i följande:
  * Lagverket runt offentlig upphandling.
  * Offentlighetsprincipen.
  * Sekretess, korruption och mutor.
  * Samarbete och inköp i en politiskt styrd organisation och den politiska beslutsprocessen.
  * Projektledning och teamarbete i anbuds- och upphandlingsprocessen.
  * Tillämpad upphandlingsrätt och hållbarhetsperspektiv.
  * Kvalificering, bedömning av teknisk och yrkesmässig kapacitet, utvärdering och tilldelningsbesked utifrån upphandlings- och utvärderingsmodeller samt tillämpning av utvärderingskriterier.
  * Överprövning och skadestånd.
  * Avtal, uppföljning och avtalsförvaltning.

 • Efter utbildningen

  Du kan arbeta som som upphandlare eller affärskoordinator på myndigheter, kommuner och regioner. Du kan även arbeta som Bid Manager eller anbudsansvarig på företag i den privata sektorn efter du är färdig med denna distansutbildning.

Läroplan

Kapitel 1
Lagen om offentlig upphandling
Kapitel 2
Principer för upphandling
Kapitel 3
Förbereda för upphandlingen
Kapitel 4
Projektledning av anbud/upphandling
Kapitel 5
Genomföra upphandlingen
Kapitel 6
Avtal och leverans
Kapitel 7
Följa upp upphandlingen
Kapitel 8
Direktupphandling
Kapitel 9
Leverantör och anbudsgivare
Kapitel 10
Överträdelser
 • Upphandlare utbildning
 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänt casearbete eller praktik
 • All litteratur ingår i priset
Studietid:
Motsvarar en termin
Tiden det tar att genomföra alla momenten påverkas av bl.a. förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
20 900 kr
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om denna upphandlare utbildning?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi därefter all information.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.