fbpx

Villkor och policies

Allmänt

Distansinstitutet Sverige AB (559100-5235) ”Distansinstitutet” säljer utbildningar via den egna webbplatsen distansinstitutet.se. Genom att genomföra ett köp godkänner du våra villkor. Du får tillgång till utbildningen direkt efter köptillfället och två år framåt. Behöver du tillgång till utbildningen längre än två år meddelar du oss på info@distansinstitutet.se så får du det utan förbehåll.

Vi reserverar oss för eventuella fel i den här informationen om villkor och policies.

Betalning

Vi erbjuder i samarbete med Klarna följande betalningsalternativ;

 • Direktbetalning
 • Delbetalning
 • Fakturabetalning
 • Kortbetalning

Kontakta Klarna på telefon 08-120 120 10 om du har frågor angående betalning, påminnelseavgifter, villkor eller räntor. Klarnas användarvillkor.

Genomförande

Undervisningen bedrivs via en digital lärplattform. Här finner du din läroplan och utbildningens alla moment. Ett stort eget ansvar krävs från dig som deltagare för att få ut mesta möjliga från utbildningen då du själv väljer din studietakt.

Diplom utfärdas efter genomförd utbildning. Certifikat utfärdas till de deltagare som uppvisar genomfört och godkänt arbetsprov i form av casearbete eller praktik.

Utvärdering

Vi erbjuder dig möjligheten att ge feedback på din studieupplevelse. Detta är alla utbildningarnas sista moment.

Nöjd-kund-garanti

Skulle du mot förmodan inte vara nöjd med en utbildning kan du inom 14 dagar från köpdatumet häva ditt köp förutsatt att du inte slutfört utbildningen. Detta måste meddelas skriftligt till info@distansinstitutet.se.

Synpunkter

Att få ta del av synpunkter, kritik och klagomål är viktigt för oss. Det hjälper oss att kontinuerligt utveckla våra utbildningar och vår verksamhet. 

Vår VD och ledning ansvarar för att dessa utreds samt att du får återkoppling.

Alla inkomna synpunkter gås igenom kontinuerligt enligt vårt kvalitetsarbete och beslut om åtgärder fastställs.

Du är välkommen att mejla dina synpunkter till info@distansinstitutet.se.

Kvalitetspolicy

Distansinstitutets kvalitetspolicy är ett ställningstagande som utgår från vår vision:

Vi ger alla människor möjlighet att utveckla sin inneboende talang och realisera sin fulla potential.

Vår affärsidé är att erbjuda ett brett utbud av populära distansutbildningar som matchar individens önskemål om ny eller fördjupad kompetens som ger konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Kundnytta och kundvärde säkrar vi genom:

 • Vår proaktiva rekrytering av ämnesexperter
 • Analys, dialog och kontinuerlig uppdatering av arbetsmarknadens behov och krav
 • Teknik och lösningar för flexibilitet
 • Planering
 • Genomförande
 • Översyn
 • Ständiga förbättringar av våra utbildningar i väl strukturerade processer

Våra medarbetares kompetens säkerställer vi genom att stora resurser investeras i rekrytering av kvalificerade ämnesexperter där deras kunskaper och erfarenheter fastställs genom vår rekryteringsprocess.

Distansinstitutet är ett värderingsstyrt företag där ansvar, bemötande och resultat ska ge oss konkurrensfördelar och en stabil, lönsam verksamhet med stor kundnytta i ett långsiktigt perspektiv.

Vår målsättning är att vi ska tillgodose och helst överträffa våra deltagares ställda förväntningar på flexibilitet, kvalitet och innehåll i våra utbildningar. Våra deltagare ska kunna lita på att våra utbildningar leder till beskrivna utbildningsmål.

För att ständigt förbättras ska vi ha kontinuerlig översyn och uppdatering av kvalitetsmål med fokus på ansvar, bemötande, resultat och kundnöjdhet.

Integritetspolicy

Distansinstitutet är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker vår webbplats, vid kontakt samt vid köp. När du fyller i något av våra formulär ombes du tillhandahålla uppgifter som föranleder att du som person kan identifieras (”personuppgifter”).

Våra användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy.

Genom att fylla i dina uppgifter via något av våra formulär accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Du godkänner även att vi kan skicka information till dig. Innan du anger dina uppgifter är det därför viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

Centrala begrepp

Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och epostadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom
insamling, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar Distansinstitutet in?

Webbplatsen med de olika formulären har utformats för att minimera mängden personuppgifter som behandlas och vi kommer enbart att efterfråga personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden om du har
anmält intresse till en utbildning, kontaktat oss via kontaktformulären eller köpt en utbildning. Insamling av personuppgifter sker när du besöker webbplatsen och fyller i något av formulären som berör intresse för en utbildning eller kontakt samt när du köper en utbildning.

Personuppgifter som insamlas kan vara följande:
Person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Dessa uppgifter inhämtas när du anmäler intresse till en utbildning, fyller i kontaktformuläret eller köper en utbildning. Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande mot dig när du använder våra tjänster.
Enhetsinformation, såsom exempelvis IP-adress, språkinställningar,
webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som kan kopplas till en unik person.
Geografisk information, din geografiska placering. Informationen används endast i
analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till en unik person.

Vad gör Distansinstitutet med insamlade personuppgifter?

All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
1. tillhandahålla våra utbildningstjänster
2. kommunicera med dig
3. fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
4. tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte vill motta sådan kommunikation vänligen skicka e-post till info@distansinstitutet.se)
5. analysera användande och efterfrågan för att förbättra och vidareutveckla våra
tjänster
6. förebygga, begränsa och utreda missbruk av webbplatsen och våra tjänster

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att övervaka och lagra den trafik och de kommunikationer som sker via webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer som huvudregel inte att utlämna dina personuppgifter till tredje part men om så skulle ske genomförs utlämnandet i enlighet med denna integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när den har överförts till eller delats med tredje part.
Leverantörer och underleverantörer, vi kan komma att utlämna dina
personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfte att kontakta dig om
så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig, tillhandahålla webbplatsen eller fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig för andra
syften som framgår i denna integritetspolicy. Dessa leverantörer består av: Klarna,
IVEO och Grade.
Myndigheter, vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag måste lämna ut information till.
Avyttring, om Distansinstitutet säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan vi komma att lämna dina uppgifter till en sådan köpare.
Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part, som enligt denna
integritetspolicy inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av lärplattformen och kontakt med Distansinstitutet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas och justera icke-komplett eller felaktig information om dig.  Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering av datan, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet skickar du e-post till info@distansinstitutet.se.

Kontakt

Distansinstitutet är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du har frågor angående integritets- och dataskydd skickar du e-post till info@distansinstitutet.se.

Kontakta oss

Du kan antingen fylla i din information så hör vi av oss eller ringa oss.

phone 08-38 33 69

Vardagar 09-16.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fyll i din information så hör vi av oss.

chatbox close