fbpx

Upphandlare

Upphandlare och anbudsansvariga har en projektledande roll inom offentlig upphandling

Johanna Schenström
Ämnesexpert
 • Unik erfarenhet inom upphandling i offentlig sektor
 • Arbetat som Bid Manager på leverantörssidan
 • Mycket uppskattad föreläsare i hela landet

Distansutbildning till upphandlare

Allt detta kommer du att lära dig

 • Arbeta med samtliga steg inom offentlig upphandling såväl för upphandlare som anbudsgivare/leverantör självständigt och/eller i team.
 • Ta fram strategier och driva arbetet med inköpsprocessen i offentlig upphandling. 
 • Skapa och leda en projektorganisation i upphandlingsarbetet, skriva förfrågningsunderlag alternativt anbudssvar.
 • Analysera marknad, bedöma relevanta prisnivåer och antal aktuella leverantörer inför en upphandling.
 • Hantera upphandlings- och utvärderingsmodeller samt tillämpning av utvärderingskriterier.
 • Förstå hela upphandlingsprocessens uppbyggnad och olika steg ur såväl upphandlarens som leverantörens perspektiv, samt system och databaser för publicering och annonsering.
 • Förstå de lagar som reglerar offentlig upphandling, med fördjupning på LOU, LUF, LOV.
 • Hantera miljö- hållbarhetsperspektiv i en upphandling.
 • Involvera leverantörer i planeringsarbetet inför en upphandling.
 • Göra kravanalyser och förstå påverkan på leverantörens verksamhet och leverans.

Utbildningens läroplan

Kapitel 1
Lagen om offentlig upphandling
  Kapitel 2
  Principer för upphandling
   Kapitel 3
   Förbereda för upphandlingen
    Kapitel 4
    Projektledning av anbud/upphandling
     Kapitel 5
     Genomföra upphandlingen
      Kapitel 6
      Avtal och leverans
       Kapitel 7
       Följa upp upphandlingen
        Kapitel 8
        Direktupphandling
         Kapitel 9
         Leverantör och anbudsgivare
          Kapitel 10
          Överträdelser

           Före, under och efter distansutbildningen till upphandlare

           • Före utbildningen

            Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för den här distansutbildningen till upphandlare.
            Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet.

           • Under utbildningen

            Du kommer få kunskaper om och i följande:
            * Lagverket runt offentlig upphandling.
            * Offentlighetsprincipen.
            * Sekretess, korruption och mutor.
            * Samarbete och inköp i en politiskt styrd organisation och den politiska beslutsprocessen.
            * Projektledning och teamarbete i anbuds- och upphandlingsprocessen.
            * Tillämpad upphandlingsrätt och hållbarhetsperspektiv.
            * Kvalificering, bedömning av teknisk och yrkesmässig kapacitet, utvärdering och tilldelningsbesked utifrån upphandlings- och utvärderingsmodeller samt tillämpning av utvärderingskriterier.
            * Överprövning och skadestånd.
            * Avtal, uppföljning och avtalsförvaltning.

           • Efter utbildningen

            Du kan arbeta som som upphandlare eller affärskoordinator på myndigheter, kommuner och regioner. Du kan även arbeta som Bid Manager eller anbudsansvarig på företag i den privata sektorn.

           • Nöjd-kund-garanti
           • Diplom efter godkänt slutprov
           • Certifikat efter godkänt casearbete eller praktik
           • All litteratur ingår i priset
           Studietid:
           Motsvarar två terminer
           Tiden det tar att genomföra alla momenten påverkas av bl.a. förkunskaper och studievana.
           Pris inkl. moms:
           19 900 kr
           Lanseras inom kort

           Vill du veta mer om distansutbildning till upphandlare

           Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha inom kort.