fbpx

Kurator utbildning24.900 kr ink. moms

Få mer tid
att betala
med

Få mer tid
att betala
med

Kurator utbildning

En kurator är skolans psykosociala expert som möter barn och unga för att skapa trygghet och ge redskapen de behöver för att kunna fullfölja sin skolgång.

 • clock Motsvarar 2 år
 • certificate Diplom efter prov
 • brifcase Certifikat efter praktik/uppgift
Din expert för denna utbildning
Lena Westerberg Lind ämnesexpert utbildning socialpedagog

Lena Westerberg LindÄmnesexpert

 • Över 40 års erfarenhet som socionom med psykosocialt behandlingsarbete i en rad verksamheter.
 • Varit verksam många år som kurator på grund- och gymnasieskolan.
 • Startat och drivit HVB-hem, LSS-ungdomsboenden samt service- och gruppbostäder.
Spela video

Detta lär du dig

Lock

Använda den lagstiftning och de styrdokument som ligger till grund för socialt arbete i skolan.

 

Vikten av samarbete med andra aktörer.

 

Kunna arbeta för att skapa trygghet för elever, stimulera närvaro på skolan och ha förståelse för ungas identitet och könstillhörighet.

 

Hur socialt arbete/psykosocialt arbete anpassats efter rådande samhällsutveckling.

Chat

Kommunikation, samspel och hur det professionella samtalet kan bidra till utveckling och förändring.

 

Risk- och skyddsfaktorer för att hamna i utanförskap samt olika yttringar av utanförskap och hur utanförskap påverkar individen.

 

Vilka metoder, förhållningssätt och bemötande som är gynnsamt för att kunna ge professionellt stöd.

 

Kunna analysera beteenden, bakomliggande faktorer och tankemönster för att bedöma vilka metoder, förhållningssätt och bemötanden som är ”best practice”.

Magnet

Hur grupper inom kriminella kretsar fungerar och hur rekryteringen går till samt konsekvenser av att tillhöra kriminella gäng.

 

Att kunna bemöta människor på ett professionellt sätt utifrån deras livssituation och svårigheter/styrkor.

 

Kunna samspela och kommunicera med barn/unga utifrån ett barnperspektiv genom att skapa tilllit och inge förtroende.

 

Förstå sig själv (självkännedom) och kunna använda sig själv som redskap i en professionelll relation.

Utbildningens upplägg

Här har vi samlat all information du behöver för att komma igång med din utbildning till kurator.

Typ

Yrkesutbildning.

Sätt

Distans. Inga träffar.

Nivå

Eftergymnasial.

Behörighet

Du ska besitta en förmåga att kunna tillgodogöra dig en eftergymnasial utbildning.

Validering

Genom relevant arbetslivserfarenhet kan du validera bort praktiken men inte utbildningen eller examinationsuppgiften.

Start

Du startar utbildningen när du vill.

Längd

Materialet motsvarar 2 års studier på traditionellt studiesätt men du kan studera både snabbare eller långsammare än så om du vill.

Takt

Du väljer själv din studietakt. Du studerar när du vill.

Hjälp

Du får obegränsat med hjälp både via telefon och epost under hela studietiden.

Litteratur

All litteratur ingår i priset.

Praktik

För diplom krävs ingen praktik. För certifikat krävs minst 8 veckors praktik.

Bevis

Diplom efter godkänt prov. Certifikat efter godkänd praktik samt godkänd examinationsuppgift.

01.

Före utbildningen.

Inga särskilda betyg eller behörigheter krävs för denna utbildning till kurator.
Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet för att kunna studera.

02.

Under utbildningen.

Under studietiden kommer du få all kunskap du behöver för att kunna möta barn och unga och hjälpa dom fullfölja sin skolgång.

03.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du samma grund som en socialpedagog. Du kommer att kunna ta jobb som handlar om socialt arbete med barn och ungdomar på skola.

Kurator utbildning på distans

Min utbildning till kurator kommer skapa stora möjligheter för dig som vill arbeta med barn och unga inom skolan. Ett av våra stora samhällsproblem idag är psykisk ohälsa hos barn och unga och gängkriminalitet som debuterar i unga år. Skolan är en arena där alla barn och unga ska vistas många timmar varje dag. Därför är skolan den mest lämpliga miljön att möta de som behöver hjälp och stöd för att må bra och hamna rätt i livet.

Statsbidrag till kommuner för att stärka elevhälsoteam är en insats för att komma till rätta med problemen. Ytterligare kuratorer till skolor efterfrågas och kommer att vara ett bristyrke framöver.

Arbeta som kurator 

Arbetsuppgifterna för en kurator på skola varierar mycket beroende på vilken ledning som finns på skolan, hur dina medarbetare är, vilka elever som går där, ålder, vilket socioekonomiskt upptagningsområde skolan har etc. Du kommer att arbeta både med förebyggande insatser som t.ex. ökad skolnärvaro, trygghetsskapande insatser för att motverka utanförskap och med direkta åtgärdande insatser när en situation redan uppstått. Det kan då handla om kartläggning, utredningar, stödsamtal med elev/föräldrar, samarbete internt eller med andra myndigheter och vårdgivare.

Med denna utbildning i ryggen kommer du ha alla möjligheter att arbeta professionellt med barn och unga, deras föräldrar, handleda annan skolpersonal och också vara skolans sociala expert.

Du kommer att få en gedigen bas att stå på som ger dig kunskap om dig själv som redskap, kunskap om de yttre ramarna som styr ditt arbete, kunskap om utanförskap och dess risk- och skyddsfaktorer, kunskap om vilka stödjande insatser som är gångbara. Utbildningen kommer att ge dig trygghet i din yrkesroll.

Som kurator inom skolans värld har du möjlighet att se varje individ utifrån deras positiva egenskaper, vara delaktig i att skapa förutsättningar så att de kan fullfölja sin skolgång och utvecklas i sin fulla potential till goda samhällsmedborgare.

/Lena 

Spela video
 • Kurator utbildning Kurator utbildning
 • clock Motsvarar 2 år
 • ALMEGA-auktoriserad ALMEGA-auktoriserad
 • Nöjd-kund-garanti Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter prov Diplom efter prov
 • Certifikat efter praktik/uppgift Certifikat efter praktik/uppgift
Lena Westerberg Lind ämnesexpert utbildning socialpedagog

Lena Westerberg LindÄmnesexpert

 • Över 40 års erfarenhet som socionom med psykosocialt behandlingsarbete i en rad verksamheter.
 • Varit verksam många år som kurator på grund- och gymnasieskolan.
 • Startat och drivit HVB-hem, LSS-ungdomsboenden samt service- och gruppbostäder.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information om vår utbildning till kurator.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Läroplan

Artiklar

Vad gör en upphandlare?
Bra betalda jobb med kort utbildning

Vi erbjuder följande betalningssätt:

 • Få först. Betala sedan.
 • Dela upp betalningen per månad.
 • Betalningstid minst 14 dagar.
 • Betala direkt med BankID.
 • 14 dagars ångerrätt.
 • Betala med kort.
Vill du veta mer om denna utbildning?
Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

chatbox close