fbpx

Upphandlare utbildning

Upphandlare och anbudsansvariga har en projektledande roll inom offentlig upphandling.

Karin Boström
Ämnesexpert
 • Mer än 30 års erfarenhet av pedagogik, skolutveckling och upphandling
 • Arbetat på Skolverket med vuxenutbildning
 • Spetskompetens inom integration och lagen om offentlig upphandling, LOU

Upphandlare utbildning på distans

Arbetsmarknaden är i stort behov av arbetskraft som har en utbildning till upphandlare. När offentlig sektor (dvs stat, kommun, regioner med flera myndigheter och organisationer) köper varor, tjänster eller byggentreprenader ska det göras genom det som kallas för en offentlig upphandling. Det genomförs idag upphandlingar i Sverige för mer än 600 miljarder kronor per år.

Den här utbildningen är unik på så sätt att du kommer kunna arbeta både på beställarsidan som upphandlare men också som bid manager på leverantörssidan.

Upphandlare distansutbildning – Detta lär du dig

 • Arbeta med samtliga steg inom offentlig upphandling såväl för upphandlare som anbudsgivare/leverantör självständigt och/eller i team.
 • Ta fram strategier och driva arbetet med inköpsprocessen i offentlig upphandling. 
 • Skapa och leda en projektorganisation i upphandlingsarbetet, skriva förfrågningsunderlag alternativt anbudssvar.
 • Analysera marknad, bedöma relevanta prisnivåer och antal aktuella leverantörer inför en upphandling.
 • Hantera upphandlings- och utvärderingsmodeller samt tillämpning av utvärderingskriterier.
 • Förstå hela upphandlingsprocessens uppbyggnad och olika steg ur såväl upphandlarens som leverantörens perspektiv, samt system och databaser för publicering och annonsering.
 • Förstå de lagar som reglerar offentlig upphandling, med fördjupning på LOU, LUF, LOV.
 • Hantera miljö- hållbarhetsperspektiv i en upphandling.
 • Involvera leverantörer i planeringsarbetet inför en upphandling.
 • Göra kravanalyser och förstå påverkan på leverantörens verksamhet och leverans.

Före, under och efter din utbildning

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för denna utbildning till upphandlare.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet medan du studerar.

 • Under utbildningen

  Du kommer få kunskaper om och i följande:
  * Lagverket runt offentlig upphandling.
  * Offentlighetsprincipen.
  * Sekretess, korruption och mutor.
  * Samarbete och inköp i en politiskt styrd organisation och den politiska beslutsprocessen.
  * Projektledning och teamarbete i anbuds- och upphandlingsprocessen.
  * Tillämpad upphandlingsrätt och hållbarhetsperspektiv.
  * Kvalificering, bedömning av teknisk och yrkesmässig kapacitet, utvärdering och tilldelningsbesked utifrån upphandlings- och utvärderingsmodeller samt tillämpning av utvärderingskriterier.
  * Överprövning och skadestånd.
  * Avtal, uppföljning och avtalsförvaltning.

 • Efter utbildningen

  Du kan arbeta som som upphandlare eller affärskoordinator på myndigheter, kommuner och regioner. Du kan även arbeta som Bid Manager eller anbudsansvarig på företag i den privata sektorn efter du är färdig med denna distansutbildning.

Läroplan

Kapitel 1
Lagen om offentlig upphandling
Kapitel 2
Principer för upphandling
Kapitel 3
Förbereda för upphandlingen
Kapitel 4
Projektledning av anbud/upphandling
Kapitel 5
Genomföra upphandlingen
Kapitel 6
Avtal och leverans
Kapitel 7
Följa upp upphandlingen
Kapitel 8
Direktupphandling
Kapitel 9
Leverantör och anbudsgivare
Kapitel 10
Överträdelser

5 recensioner

4.8 i snittbetyg
 • Passade mig perfekt att studera på det här sättet. Jag kommer få ett upphandlaranvar på min arbetsplats. Kanonnöjd!!!
 • Jätte nöjd men väldigt mycket innehåll i den här kursen.
 • Inget att anmärka på
Spela video
 • Upphandlare utbildning
 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänt casearbete eller praktik
 • All litteratur ingår i priset
4.8 (5 recensioner)
Studietid:
Motsvarar en termin
Tiden det tar att genomföra alla momenten påverkas av bl.a. förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
20 900 kr
Spela video
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om denna upphandlare utbildning?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi därefter all information.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.