Distansutbildning
Yrkesutbildning

Socialpedagog

Lär dig att stötta och hjälpa utsatta människor på ett professionellt sätt i rollen som socialpedagog

Lena Westerberg Lind
Ämnesexpert
 • Över 40 års erfarenhet från det socialpedagogiska fältet
 • Startat och drivit HVB-hem, LSS-ungdomsboenden samt service- och gruppbostäder
 • Uppskattad utbildare och handledare inom LSS och SoL

Yrkesutbildning Socialpedagog

Allt detta kommer du att lära dig

 • Förstå dig själv på ett djupare plan
 • Förstå människor med funktionsvariationer, utanförskap och/eller beroendeproblematik
 • Applicera rätt metoder, rätt förhållningssätt och bemötande i det stödjande arbetet
 • Bemöta personer på ett professionellt sätt utifrån deras livssituation och svårigheter/styrkor
 • Skapa tillit och förtroende hos andra människor
 • Analysera beteenden, vanor och tankemönster hos dig själv och de människor du kommer arbeta för
 • Lyssna och motivera på ett strukturerat sätt
 • Skapa medvetenhet om vad som driver och påverkar människor du arbetar för
 • Arbeta med dig själv som redskap i en professionell relation med utsatta människor
 • Använda den lagstiftning som ligger till grund för det socialpedagogiska arbetet

Några ord från ämnesexperten Lena

Idag är efterfrågan mycket stor på personer med socialpedagogisk utbildning för arbete inom både kommunala och privata verksamheter. Det innefattar arbete med utsatta människor i alla åldrar från barn till åldringar och verksamheter som t.ex. HVB-hem, LSS-boenden eller Socialtjänstens stödboenden.

Med den här utbildningen i ryggen kommer du ha alla möjligheter att arbeta professionellt som socialpedagog. Du kommer att bli efterfrågad.

Du får en gedigen bas att stå på som ger dig kunskap om dig själv men också förståelse för andras utanförskap. Du kommer att få redskap som gör dig trygg i att stödja andra människor. Du hjälper dem att utveckla sina starka sidor.

Vi ser möjligheter, inte problem.

Läroplan

Kapitel 1
Självkännedom, identitet och yrkeskunnande
 • Introduktion
 • Det här är jag
 • Värderingar
 • Vår inre värld
 • Att utveckla professionell empati
 • Identitetsutveckling och stödjande miljöer
 • Professionalitet
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Socialpedagogiskt arbete
 • Introduktion
 • Samhällsutvecklingen och socialpedagogik
 • Att arbeta på LSS-boende med ungdomar
 • Socialpedagogiskt arbete
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Yttre ramar
 • Introduktion
 • Regeringsformen
 • SoL - Socialtjänstlagen
 • LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
 • Bistånd enligt SoL
 • Insatser enligt LSS
 • Tvingande lagar
 • Ytterligare lagar, konventioner samt dokumentation
 • Kompletterande lagstiftning
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Etik
 • Introduktion
 • Vad är etik?
 • Fyra indelningar av etik
 • Stöd för att utvärdera etiska problem
 • Principer för moraliska val
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Problematiska livssituationer
 • Introduktion
 • Utanförskap
 • Autismspektrumstörning
 • ADHD
 • Beroendesjukdomar
 • Kriminalitet
 • Psykossjukdomar
 • Ohälsa
 • Stress
 • Demens
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Samspel och kommunikation
 • Introduktion
 • Samspel
 • Kommunikation
 • Kommunikation på arbetsplatsen
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Samtalsmetodik
 • Introduktion
 • Samtalet
 • Socialpedagog - Brukare - Samtal
 • Samtalstekniker
 • Att förmedla något negativt
 • Förtydligande
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Metoder
 • Introduktion
 • Metoder
 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande
 • MI
 • Övriga metoder
 • Utvärdering och analys
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Relationer, förhållningssätt och bemötande
 • Introduktion
 • Relationen personal - brukare
 • Förhållningssätt
 • Bemötande
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Teorifördjupning
 • Introduktion
 • Systemteori
 • Teorier
 • Utvecklingsteorier
 • Slutprov
 • Sammanfattning

Före, under och efter

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet.
  Du behöver låna eller köpa följande litteratur:
  * Socialpedagogik av Helen Carlander.
  * Psykosocialt arbete av Diana Thorzén, Carl E Olivestam och Håkan Thorsén.

 • Under utbildningen

  Under utbildningens gång kommer din självkännedom att bli större och du kommer lära dig allt du behöver för att kunna arbeta med människor med olika funktionsvariationer, beroendeproblematik och utanförskap.

 • Efter utbildningen

  När du är färdig med utbildningen kan du börja hjälpa utsatta människor genom arbete inom t.ex.:
  * Barn- och ungdomsvård
  * LSS-boenden
  * HVB-hem
  * Kriminalvård
  * Missbruksvård
  * Äldreomsorg

Frågor och svar
Här svarar vi på vanliga frågor om utbildningen

 • Hur lång tid tar utbildningen att genomföra?

  Materialet i utbildningen motsvarar tre terminers studier. Pga det flexibla upplägget är det väldigt individuellt hur lång tid du som deltagare behöver för att slutföra utbildningen som består av 207 st moment.

  På Distansinstitutet behöver du bara studera när du själv känner att du är som mest mottaglig för nya kunskaper. Det finns inga deadlines eller fasta tider du behöver förhålla dig till. Du kan enkelt kombinera dina studier med t.ex. heltidsjobb eller föräldraledighet.

 • Vilken studietakt kräver utbildningen?

  Du väljer din egen takt. 1% eller 100% studietakt spelar ingen roll. Du kan lägga upp dina studier som det passar dig bäst.

 • Innehåller utbildningen några klassrumsträffar?

  Nej! Utbildningen innehåller inga träffar. Den är helt på distans för din bekvämlighets skull. Allt studiematerial finns tillgängligt för dig när du loggar in på lärplattformen.

33 recensioner

4.6 i snittbetyg
 • Samantha K, Enskede
  mars 2020
  Tycker den var väldigt pedagogisk.
 • Murat C, Hägersten
  mars 2020
  Den var bra
 • André E, Huddinge
  februari 2020
  Bra och tydligt.
Se introduktionsvideo
 • Nöjd-kund-garanti
 • Över 200 moment
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänt arbetsprov
4.6 (33 recensioner)
Studietid:
Motsvarar tre terminer
Tiden att genomföra de 207 momenten påverkas av förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
21 900 kr
Se introduktionsvideo
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.