fbpx
Distansutbildning
Yrkesutbildning

Rekryterare

Rekryterare behärskar samtliga steg
i rekryteringsprocessen på djupet

Nils Hallén
Ämnesexpert
 • 30 års erfarenhet av HR och rekrytering
 • Utbildningsledare och föreläsare på Stockholms universitet och Södertörns universitet
 • Drivit eget konsultbolag de senaste 15 åren

Distansutbildning till rekryterare

Allt detta kommer du att lära dig

 • Planera och genomföra rekryteringsprocesser
 • Säkerställa en god kandidatupplevelse i samtliga steg under en rekryteringsprocess
 • Granska befintliga rekryteringsprocesser kritiskt och föreslå förändringar
 • Värdera och integrera bedömningsunderlag för enskilda kandidater
 • Genomföra jobbanalyser
 • Planera, genomföra och utvärdera intervjuer
 • Genomföra referenstagning
 • Psykometri och arbetspsykologisk testning
 • Rollspel och assessment centers
 • Onboarding av nya medarbetare
 • Juridiska och etiska aspekter på rekrytering

Utbildningens ämnesexpert Nils Hallén

Utbildningen till rekryterare vänder sig till dig som vill börja arbeta med rekrytering eller om du redan arbetar som rekryterare och vill bli säkrare i din roll. Utbildningen passar också utmärkt för dig som idag är HR-koordinator eller  HR-specialist och vill fördjupa dina kunskaper inom rekryteringens samtliga steg.

Rätt personal är en av de viktigaste parametrarna för att företag ska nå sina affärsmässiga målsättningar. Du som rekryterare har en avgörande roll i att lyckas med detta.

När du är färdig med den här distansutbildningen kommer du känna dig helt säker på hur du kan bedöma kandidater, vilka metoder som är bäst att använda beroende på vilken typ av rekrytering du arbetar med samt kunna ge råd till HR och chefer. Kort sagt kommer du kunna genomföra alla olika steg i rekryteringsprocessen oavsett vilken arbetsplats du arbetar på.

Jag har arbetat i nästan 25 år med rekrytering och HR och brinner för att sprida min kunskap. Jag är även författare till boken som ingår i den här utbildningen.

Med vänlig hälsning, Nils.

Utbildningens läroplan

Kapitel 1
Introduktion och översikt av rekryterings- och urvalsprocesser
 • Introduktion
 • Rekryteringsprocessen
 • Förhållningssätt och etik
 • Intervjuer med rekryterare
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Om vad vi kan mäta och hur vi kan bedöma
 • Introduktion
 • Vad brukar vi vilja mäta?
 • Begåvning
 • Några personlighetsteorier
 • Big Five
 • Motivation, drivkrafter och urspårningstendenser
 • Kompetensbegreppet
 • Magkänslan och objektiviteten
 • Om vikten av struktur
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Jobbanalys
 • Introduktion
 • Jobbanalys
 • Kompetensmodeller
 • Kravprofilen
 • Annonsering
 • Search
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Psykometri - Hur vet jag hur bra en metod är?
 • Introduktion
 • Korrelation och reliabilitet
 • Validitet
 • Psykometri
 • Den stora metaanalysen
 • Hur ska vi välja metod för vår rekrytering?
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Intervjun
 • Introduktion
 • Intervjuns syfte och funktion
 • Om vikten av struktur för intervjun
 • Vad ska jag fråga om under intervjun?
 • Intervjun i praktiken - Förberedelser
 • Intervjun i praktiken - Genomförande
 • Intervjun i praktiken - Efterarbete
 • Kandidatupplevelsen
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Andra metoder för att kontrollera en kandidats bakgrund
 • Introduktion
 • Ansökningshandlingar
 • Arbetsprover
 • Referenstagning
 • Referenstagning i praktiken
 • Andra metoder för att undersöka en kandidats bakgrund
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Arbetspsykologisk testning
 • Introduktion
 • Begåvnings- och färdighetstester
 • Personlighetstester
 • Personlighetstester i praktiken
 • Andra typer av tester
 • Testleverantörer
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Övriga urvalsmetoder
 • Introduktion
 • Självselektering och provanställning
 • Simuleringsövningar
 • Assessment Centers
 • Övriga metoder
 • Tillbaka till att välja metod
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Kandidatupplevelse, anställning, onboarding och legala aspekter
 • Introduktion
 • Kandidatpresentation och anställning
 • Onboarding
 • Olika lagar som reglerar rekrytering
 • GDPR
 • Diskrimineringslagen
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Trender och framtid inom rekrytering
 • Introduktion
 • Trender inom rekryteringsområdet
 • Nya metoder
 • Artificiell Intelligens och rekrytering
 • Sammanfattning

Före, under och efter distansutbildningen till rekryterare

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för den här distansutbildningen till rekryterare.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet.

 • Under utbildningen

  På ett pedagogiskt och praktiskt sätt kommer du lära dig allt du behöver för att driva alla steg i en rekryteringsprocess.

 • Efter utbildningen

  Du kommer att kunna arbeta som rekryteringskonsult eller som anställd med rekrytering internt i organisationer i alla tänkbara branscher och industrier.

Spela introvideo
 • Nöjd-kund-garanti
 • Studera via dator, surfplatta eller mobil
 • Diplom efter godkänt diplomeringsprov
 • Certifikat efter godkänt casearbete eller praktik
 • All litteratur ingår i priset
Studietid:
Motsvarar två terminer
Tiden att genomföra utbildningen påverkas av förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
20 900 kr
Spela introvideo
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om distansutbildning till rekryterare?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.