fbpx

Socialpedagog utbildning

Lär dig att stötta och hjälpa utsatta människor på ett professionellt sätt i rollen som socialpedagog.

Lena Westerberg Lind
Ämnesexpert
 • Över 40 års erfarenhet från det socialpedagogiska fältet
 • Startat och drivit HVB-hem, LSS-ungdomsboenden samt service- och gruppbostäder
 • Mycket uppskattad utbildare och handledare inom LSS och SoL

Socialpedagog utbildning på distans

Idag är efterfrågan mycket stor på personer med utbildning till socialpedagog för arbete inom både kommunala och privata verksamheter. Detta är nämligen ett yrke där det råder stor brist på utbildad personal. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer finnas stora möjligheter till arbete under de kommande fem åren. Det innefattar arbete med utsatta människor i alla åldrar från barn till åldringar och verksamheter som t.ex. HVB-hem, LSS-boenden eller stödboenden. Min distansutbildning till socialpedagog öppnar dörrar för dig.

Arbetsuppgifterna för en socialpedagog kan variera ganska mycket beroende på vilken verksamhet du arbetar inom. En socialpedagog arbetar inte bara med vård och behandling utan även förebyggande inom psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, behandlingshem och i grund- och gymnasieskolan. Du stöttar människor som på olika sätt är utsatta i samhället. Det kan vara allt från missbruksproblematik till funktionsvariationer. Genom samtal med dina brukare har du ofta ett personligt ansvar för en enskild individ eller en grupp men du har också ett tätt samarbete med t.ex. kommun, skola och anhöriga.

Arbeta som socialpedagog

Med denna socialpedagog utbildning i ryggen kommer du ha alla möjligheter att arbeta professionellt med brukare. Du kommer att bli efterfrågad.

Genom en gedigen bas att stå på som ger dig kunskap om dig själv men också förståelse för andras utanförskap kommer du att få redskap som gör dig trygg i att stödja andra människor. Du hjälper dem att utveckla sina starka sidor.

En socialpedagog ser möjligheter, inte problem.

/ Lena Westerberg Lind, ämnesexpert på Distansinstitutet.

Socialpedagog distansutbildning – Detta lär du dig

 • Förstå dig själv på ett djupare plan.
 • Förstå människor med funktionsvariationer, utanförskap och/eller beroendeproblematik.
 • Applicera rätt metoder, rätt förhållningssätt och bemötande i det stödjande arbetet.
 • Bemöta personer på ett professionellt sätt utifrån deras livssituation och svårigheter/styrkor.
 • Skapa tillit och förtroende hos andra människor.
 • Analysera beteenden, vanor och tankemönster hos dig själv och de människor du kommer arbeta för.
 • Lyssna och motivera på ett strukturerat sätt.
 • Skapa medvetenhet om vad som driver och påverkar människor du arbetar för.
 • Arbeta med dig själv som redskap i en professionell relation med utsatta människor.
 • Använda den lagstiftning som ligger till grund för det arbetet socialpedagog utför.

Före, under och efter din utbildning

 • Före utbildningen

  Inga särskilda betyg eller behörigheter krävs för denna utbildning till socialpedagog.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet medan du studerar.

 • Under utbildningen

  Under tiden du läser kommer din självkännedom att bli större och du kommer lära dig allt du behöver i rollen som socialpedagog för att kunna arbeta med människor med olika funktionsvariationer, beroendeproblematik och utanförskap.

 • Efter utbildningen

  När du är färdig med de här distansutbildningen kan du börja hjälpa utsatta människor genom arbete inom t.ex.:
  * LSS
  * HVB
  * Barn- och ungdomsvård
  * Kriminal- och missbruksvård
  * Äldreomsorg

Läroplan

Kapitel 1
Självkännedom, identitet och yrkeskunnande
 • Introduktion
 • Det här är jag
 • Värderingar
 • Vår inre värld
 • Att utveckla professionell empati
 • Identitetsutveckling och stödjande miljöer
 • Professionalitet
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Socialpedagogiskt arbete
 • Introduktion
 • Samhällsutvecklingen och socialpedagogik
 • Att arbeta på LSS-boende med ungdomar
 • Socialpedagogiskt arbete
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Yttre ramar
 • Introduktion
 • Regeringsformen
 • SoL - Socialtjänstlagen
 • LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
 • Bistånd enligt SoL
 • Insatser enligt LSS
 • Tvingande lagar
 • Ytterligare lagar, konventioner samt dokumentation
 • Kompletterande lagstiftning
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Etik
 • Introduktion
 • Vad är etik?
 • Fyra indelningar av etik
 • Stöd för att utvärdera etiska problem
 • Principer för moraliska val
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Problematiska livssituationer
 • Introduktion
 • Utanförskap
 • Autismspektrumstörning
 • ADHD
 • Beroendesjukdomar
 • Kriminalitet
 • Psykossjukdomar
 • Ohälsa
 • Stress
 • Demens
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Samspel och kommunikation
 • Introduktion
 • Samspel
 • Kommunikation
 • Kommunikation på arbetsplatsen
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Samtalsmetodik
 • Introduktion
 • Samtalet
 • Socialpedagog - Brukare - Samtal
 • Samtalstekniker
 • Att förmedla något negativt
 • Förtydligande
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Metoder
 • Introduktion
 • Metoder
 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande
 • MI
 • Övriga metoder
 • Utvärdering och analys
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Relationer, förhållningssätt och bemötande
 • Introduktion
 • Relationen personal - brukare
 • Förhållningssätt
 • Bemötande
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Teorifördjupning
 • Introduktion
 • Systemteori
 • Teorier
 • Utvecklingsteorier
 • Slutprov
 • Sammanfattning

536 recensioner

4.6 i snittbetyg
 • Mycket substans full bred utbildning som ger mig en stabil grund att stå på. Utbildningen gav dock mersmak.
 • Utbildningen har varit givande och gett mig en inblick i olika metoder och arbetssätt. Det har varit lätt att navigera i menyn och tydligt vad man ska göra för uppgifter. Föreläsningar via länk har varit intressant att lyssna på.
Spela video
 • Socialpedagog utbildning
 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänd praktik
 • All litteratur ingår i priset
4.6 (536 recensioner)
Studietid:
Motsvarar tre terminer
Tiden att genomföra de 207 momenten påverkas av förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
22 500 kr
Spela video
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om denna utbildning till socialpedagog?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi all information.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.