fbpx

Ekonomiassistent utbildning

En ekonomiassistent har gedigen kunskap i redovisningsarbetet, från löpande bokföring till bokslut och nyckeltal.

Annica Kämpe
Ämnesexpert
 • Över 15 års erfarenhet av ekonomisk styrning och redovisning
 • Föreläsare på bl.a. Företagsuniversitet, Företagsekonomiska institutet och Eduhouse
 • Driver eget framgångsrikt konsultbolag

Ekonomiassistent utbildning på distans

Min utbildning till ekonomiassistent är för dig som vill ha den kompetens som arbetsmarknaden kräver idag. Du kommer få grundliga kunskaper i allt från löpande bokföring till olika nyckeltal och budgetering. Du studerar helt på distans och på de tider du tycker passar bäst utan deadlines. Studietakt kan vara helfart, halvfart, kvartsfart eller vilken takt du än väljer själv.

Det behövs inte några som helst tidigare erfarenheter från arbete inom ekonomi för att kunna läsa denna utbildning till ekonomiassistent. Du behöver bara tycka om att arbeta med siffror, struktur och rutiner.

Jobb inom ekonomi

Ekonomiassistent är ett varierande yrke där du både kan assistera chefer eller avdelningar på företaget men också ansvara för egna projekt och områden. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. skatter, redovisning, bokföring, löneadministration och fakturahantering. Rollen är bred och skiftande med varierande ansvarsgrad beroende på företagets organisation, kunskap, kompetens och erfarenhet. En roll som kan vara både junior och senior men alltid lika ovärderlig i företaget. Ekonomi är stommen i alla organisationers verksamheter och denna utbildning ger dig kunskapen att förstå företagets alla ekonomiska flöden.

Som ekonomiassistent från Distansinstitutet kommer du vara helt trygg och säker i din viktiga roll. Du kommer att få en djup förståelse för hur ditt dagliga arbete på ekonomiavdelningen kommer att se ut.  Det är inte ovanligt att du också kommer behöva hjälpa medarbetare som inte arbetar på ekonomiavdelningen på företaget att förstå enklare ekonomiska begrepp.

Jag har i över 15 år lärt ut och hjälpt människor att ta steget in i ekonomivärlden och nu välkomnar jag dig. Det är stor efterfrågan på ekonomiassistenter i Sverige just nu så det finns alla möjligheter för dig.

Vi ses!

/Annica Kämpe, ämnesexpert på Distansinstitutet.

Ekonomiassistent distansutbildning – Detta lär du dig

 • Yrkesrollen och ekonomiska begrepp.
 • Förstå redovisningens syfte och uppbyggnad.
 • Förekommande lagar, regler och normer för redovisning.
 • Sambandet mellan redovisning och beskattning.
 • Ansvara för den löpande bokföringen.
 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver.
 • Utföra avstämningar.
 • Avskrivningar och andra periodiseringar.
 • Interima fordringar och skulder.
 • Redovisning av löner, sociala avgifter, personalskatt och moms.
 • Värdera anläggnings- och omsättningstillgångar.
 • Grundbok, huvudbok, resultat- och balansräkning.
 • Bokslut och årsredovisning.
 • Upprätta resultat-, likviditets- och balansbudget.
 • Känna till de vanligaste nyckeltalen och kassaflödesanalys.

Före, under och efter din utbildning

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för denna ekonomiassistent utbildning.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet medan du studerar.

 • Under utbildningen

  Du kommer lära dig allt i redovisningsarbetets alla delar, du kommer förstå sambandet mellan ekonomirutiner och nyckeltal samt vara påläst gällande de lagar och regler som styr ditt arbete som ekonomiassistent och ekonomifunktionen i stort. Teori varvas med praktiska övningar under tiden du studerar denna distansutbildning.

 • Efter utbildningen

  Du kommer att kunna arbeta som ekonomiassistent på vilken ekonomiavdelning som helst oavsett bransch när du är färdig med utbildningen. Behovet av yrkesgruppen är stort på arbetsmarknaden just nu.

Läroplan

Kapitel 1
Yrkesrollen, regelverk och ekonomiska begrepp
 • Introduktion
 • Yrkesrollen
 • Redovisningens syfte och intressenter
 • Lagstiftning och rekommendationer
 • Företagsformer
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Baskontoplanen och löpande bokföring
 • Introduktion
 • Bokföringssystemet
 • Baskontoplanen
 • Tillgångar kontoklass 1
 • Eget kapital och skulder kontoklass 2
 • Inkomster och intäkter kontoklass 3
 • Utgifter och kostnader kontoklass 4-7
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Grundbok, huvudbok, resultat- och balansräkning
 • Introduktion
 • Grundbok
 • Huvudbok
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Redovisning av löner, sociala avgifter, personalskatt och moms
 • Introduktion
 • Personalkostnader
 • Personalförmåner
 • Arbetsgivaravgifter
 • Moms
 • Skattekonto
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Periodiseringar, interima fordringar och skulder
 • Introduktion
 • Termer och definitioner
 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 • Inbetalningar och utbetalningar
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Anläggnings- och omsättningstillgångar
 • Introduktion
 • Definition av anläggningstillgångar
 • Värdering av anläggningstillgångar
 • Anläggningsregister
 • Definition av omsättningstillgångar
 • Värdering av omsättningstillgångar
 • Osäkra fordringar
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Ej avdragsgilla kostnader, ej skattepliktiga intäkter, bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Introduktion
 • Ej avdragsgilla kostnader
 • Ej skattepliktiga intäkter
 • Avskrivningar över plan
 • Periodiseringsfonder
 • Skattemässigt resultat
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Bokslut och årsredovisning
 • Introduktion
 • Arbetsgång vid bokslut
 • Resultaträkning i årsredovisningen
 • Balansräkning i årsredovisningen
 • Förvaltningsberättelse
 • Tilläggsupplysningar
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Nyckeltal och kassaflödesanalys
 • Introduktion
 • Kassalikviditet
 • Balanslikviditet
 • Soliditet
 • Rörelsekapital
 • Bruttovinst
 • Rörelsemarginal
 • Kassaflödesanalys
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Budgetering
 • Introduktion
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Investeringsbudget
 • Budgeterad balansräkning
 • Sammanfattning

5 recensioner

5 i snittbetyg
 • Väldigt bra utbildning som rustat mig väl inför det som komma skall..
 • super nöjd
 • Kanonkurs!
Spela video
 • Ekonomiassistent utbildning
 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänt casearbete eller praktik
 • All litteratur ingår i priset
5 (5 recensioner)
Studietid:
Motsvarar en termin
Tiden att genomföra utbildningen påverkas av förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
19 900 kr
Spela video
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om denna utbildning till ekonomiassistent?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi därefter all information.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.