fbpx

Vad gör en integrationspedagog?

Som integrationspedagog är du länken mellan den nyanlände och det svenska samhället. Målet är att på ett pedagogiskt sätt kommunicera och skapa en kontakt och etablering.  Är du också nyfiken på att jobba med integration? I slutet av artikeln berättar integrationshandläggaren Paula om sitt yrke.

Vilka arbetsuppgifter har man som integrationspedagog?

En integrationspedagog fungerar utifrån olika fördjupningar inom hälsa, religion och kulturella aspekter, ofta även som handledare för övrig personal i en verksamhet och kan i den rollen ge stöd till kollegor i arbetet med integration. Detta sker ofta i samverkan med olika aktörer och myndigheter. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:

 • Utreda
 • Koordinera
 • Planera
 • Utvärdera stödbehov

Vanliga arbetsplatser inom integration

 • Myndigheter så som Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen
 • HVB-hem
 • Kommunala organisationer med fokus på integration
 • Fritidsgårdar och skola 

Vad har en integrationspedagog för lön?

Vad du tjänar som integrationspedagog beror på en rad olika faktorer, så som utbildning och tidigare erfarenhet. Enligt Lönestatistik ligger löneläget för integrationspedagoger på ett genomsnitt av 27 524 kr  kronor per månad före skatt. Siffran är ett genomsnitt och inkluderar alla kön, åldrar, utbildningsbakgrunder och sektorer. Observera att lönen kan variera stort beroende på vilken arbetsgivare du arbetar för, i vilken region du jobbar och huruvida arbetsgivaren använder sig av individuell lönesättning. Se Lönestatistik.se för mer detaljerad lönestatistik.

Utbilda dig till integrationspedagog

Karin Boström är ansvarig för Distansinstitutets utbildning till integrationspedagog. Hon har mer än 20 års erfarenhet av pedagogik och är beteendevetare med särskild inriktning mot integration. Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för denna utbildning.

plugga direkt efter gymnasiet

En yrkesverksam integrationshandläggare berättar 

Nedan berättar Paula vad en integrationshandläggare gör och även om sina erfarenheter. Paula har alltid jobbat med människor i behov av yttre hjälp och därför trivs hon bra som integrationshandläggare hos kommunen. Här får hon stort ansvar samtidigt som dagarna aldrig är sig lika.


Namn: Paula
Yrkesroll / titel: Kommunalt anställd som integrationshandläggare


Berätta om ditt yrke, vad gör en integrationshandläggare?

Jag arbetar i en kommunal sektion som handläggare med fokus på mottagandet för nyanlända samt andra personer med uppehållstillstånd som behöver hjälp. Det kan bland annat innebära deras levnadssituation med bostad.

Varför valde du att jobba med integration?

Jag har alltid jobbat med människor i utanförskap som haft behov av yttre hjälp för att få hjälp med jobb m.m. Jag har arbetat både på myndighet och privat på uppdrag av myndighet, men idag jobbar jag kommunalt. Jag trivs bra i min nuvarande roll som är både stöttande och kommer med ett stort ansvar.

Vad är för- och nackdelarna med ditt jobb?

Jag tycker att en stor fördel med mitt jobb är att det är varierat. Jag träffar många olika människor som alla har en unik historia att berätta. Nackdelen är att det ibland känns som att vi som kommun har otillräckligt med resurser än vad som behövs för den här målgruppen av människor. Exempelvis mer språkstöd så att tröskeln blir lägre för att våga komma och träffa oss på avdelningen. Om du som handläggare kan fler språk är det en stor fördel.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut? 

Jag har oftast många möten inbokade, både fysiska men även via telefon. Det är också mycket administrativt arbete då vi behöver rapportera och följa upp varje person som vi handlägger. En dag på avdelningen blir sällan som planerat. Det kan vara många inställda möten och jag måste då snabbt fylla tiden med andra prioriterade ärenden. Det är även många möten med människor som tar en helt annan vändning än det som var målet med den avsatta tiden.

Vilka egenskaper är bra att ha när man arbetar med integration?

 • Stresstålighet
 • Ha stort tålamod att jobba i långa processer
 • Medkänsla med en balans att också kunna agera professionellt

Vad bör man tänka på innan man börjar studera till integrationshandläggare?

Det behövs mycket kompetens just nu inom integration! Det är aldrig bortkastad tid att studera en utbildning inom integration och även engagera sig inom det här området.

Har du några tips eller rekommendation du vill ge till framtida studenter som är intresserade av att jobba med integration?

Jag kan varmt rekommenderar att jobba med den här målgruppen av människor. Dels för att de oftast är så tacksamma för vår hjälp men även för att det är ett område som säkerligen kommer att ge dig arbete i en lång tid framöver.

Dela artikeln:

Spela video

Integrationspedagog

 • Integrationspedagog utbildning
 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänt casearbete eller praktik
 • All litteratur ingår i priset
4.6 (5 recensioner)
Studietid:
Motsvarar en termin
Tiden det tar att genomföra alla momenten påverkas av bl.a. förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
19 900 kr
Till utbildningen

Betala tryggt med

Dela artikeln: