Distansutbildning
Yrkesutbildning

HR-specialist

En HR-specialist ger chefer rådgivning i alla
frågor som rör personal

Nils Hallén
Ämnesexpert
 • 25 års erfarenhet av HR-arbete i Europa och Mellanöstern
 • Utbildningsledare och föreläsare på Stockholms universitet och Södertörns universitet
 • Drivit eget konsultbolag de senaste 15 åren

Distansutbildning till HR-specialist

Allt detta kommer du att lära dig

 • Genomföra rekryteringsprocesser
 • Utbilda chefer inom viktiga HR-områden
 • Analysera organisationskulturer
 • Driva förändring av organisationskulturer
 • Införa en god feedback-kultur
 • Agera medlare i konfliktsituationer
 • Kunskaper om löneprocess och lönesättning
 • Verktyg för effektiv kommunikation på arbetsplatsen
 • Kännedom om Employer branding och Talent management
 • Genomföra respektfulla uppsägningar

Utbildningens ämnesexpert Nils Hallén

Den här distansutbildningen till HR-specialist riktar sig till dig som läst vår utbildning till HR-koordinator och/eller har arbetat några år med HR-frågor. Vi går djupare i alla delar som tas upp i koordinator-utbildningen och vi introducerar även några helt nya områden. Syftet med utbildningen är att rusta dig för mer ansvar och mer seniora positioner inom HR som t.ex.:

 • HR-specialist
 • HR-business partner
 • HR-chef

Synen på hur viktigt det är med personalfrågor för att ett företag ska lyckas har haft en fantastisk resa under de 25 åren jag har arbetat inom HR. Jag är väldigt glad och stolt över att kunna dela med mig av all min erfarenhet till dig som är redo att avancera din karriär till HR-specialist.

Med vänlig hälsning, Nils.

Utbildningens läroplan

Kapitel 1
Vad gör en HR-specialist?
 • Introduktion
 • Utvecklingen inom HR
 • Vad gör man inom HR i dag?
 • Intervjuer
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Organisationskultur och värderingar
 • Introduktion
 • Nationella kulturer
 • Individualism kontra kollektivism
 • Om feminina och maskulina kulturer
 • Osäkerhetsundvikande
 • Analys av organisationskultur
 • Subkulturer
 • Förändring av organisationskultur
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Rekrytering och urval
 • Introduktion
 • Jobbanalys
 • Om bedömning och urvalsmetoder
 • Arbetspsykologisk testning
 • Intervjuer
 • Referenstagning och andra metoder
 • Framtidens rekryteringar
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Employer branding och Talent management
 • Introduktion
 • Employer Branding - Vad är det?
 • Employer Branding i praktiken
 • Vad är en talang?
 • Prestation och potential
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Motivation, lön och belöning
 • Introduktion
 • Klassiska motivationsteorier
 • Inre och yttre motivation
 • Lön, mål och motivation
 • Regler som styr löneområdet
 • Löneprocess och lönesättning
 • Chefens roll
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Arbetsrätt och förhandlingar
 • Introduktion
 • Grundläggande om arbetsrätt
 • Kollektivavtal
 • Medbestämmande och fackliga förhandlingar
 • Anställning
 • Ledigheter
 • Diskriminering och jämställdhet
 • Arbetstidsregler
 • Avslutande frågor
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Introduktion
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Rutiner för arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljöförhållanden
 • Stress och välbefinnande
 • Kränkande särbehandling
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Kommunikation, samtal och chefsstöd
 • Introduktion
 • Om kommunikation
 • Om den egna kommunikationen - Hur föredrar du att kommunicera?
 • Samtalsverktyg
 • Feedback-kultur
 • Om de svåra samtalen
 • Chefens olika samtal
 • Coaching
 • Åter till Johari-fönstret
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Grupputveckling och konflikthantering
 • Introduktion
 • Om grupper och team
 • Skapa förutsättningar för välfungerande team
 • Gruppens utvecklingsfaser
 • Ledarskapet för grupper i olika faser
 • Konflikters utveckling
 • Konfliktstilar
 • HR-rollen vid konflikter
 • Grupputveckling och konflikthantering i praktiken
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Uppsägning, avveckling och outplacement
 • Introduktion
 • Uppsägning och avsked
 • Frågor kring uppsägning
 • Frågor kring uppsägning på grund av personliga skäl och avsked
 • Uppsägningssamtalet
 • Pensionering
 • Sammanfattning

Före, under och efter distansutbildningen till HR-specialist

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för den här distansutbildningen men vi rekommenderar att har läst vår utbildning till HR-koordinator och/eller har arbetat med HR-frågor under några år.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet.
  Du behöver låna eller köpa följande litteratur:
  Personaljuridik av Tommy Iseskog.

 • Under utbildningen

  Du får alla kunskaper och kompetenser som behövs i rollen som HR-specialist. Innehållet presenteras för dig i olika format för en inspirerande inlärning.

 • Efter utbildningen

  Den här utbildningen hjälper dig att avancera din karriär inom HR. När du är färdig kommer du kunna ta ett större ansvar och arbeta både strategiskt och operativt med HR-frågor.

Se introduktionsvideo
 • Nöjd-kund-garanti
 • Exklusiva intervjuer med HR-chefer
 • Diplom efter godkänt prov
 • Certifikat efter godkänt arbetsprov
Studietid:
Motsvarar två terminer
Tiden det tar att genomföra alla momenten påverkas av bl.a. förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
22 900 kr
Se introduktionsvideo
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om den här distansutbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha inom kort.