Företag

Kompetensutveckling för personalen

Företag väljer Distansinstitutet för att utbilda och kompetensutveckla sin personal utan frånvaro från arbetsplatsen då deltagarna studerar på distans i sin egen takt.

Nedan ser du exempel på företag och organisationer som har anlitat oss.

Har ditt företag eller organisation behov kontakta oss gärna på info@distansinstitutet.se