Distansutbildning
Yrkesutbildning

Lärarassistent

Lärarassistenter hjälper till med att skapa en stabil och trygg miljö i skolan

Karin Boström
Ämnesexpert
 • Mer än 30 års erfarenhet av pedagogik och skolutveckling
 • Arbetat på Skolverket med vuxenutbildning
 • Spetskompetens inom integration och invandrarbarns pedagogiska situation i Sverige

Distansutbildning till lärarassistent

Allt detta kommer du att lära dig

 • Vara ett pedagogiskt och administrativt stöd till lärare och lärarlag
 • Organisera och leda elever i individuella och gemensamma aktiviteter
 • Arbeta språkstödjande utifrån kurs- och ämnesplaner
 • Samverka och kommunicera med lärare, lärarlag, elevhälsa och vårdnadshavare för att återkoppla på elevsociala frågor
 • Planera och genomföra framåtriktade professionella samtal med elever och vårdnadshavare utifrån insikt och förståelse för samtalsmetodik
 • Självständigt arbeta med ett pedagogiskt och metodiskt synsätt i yrkesrollen
 • Arbeta stödjande och inkluderande för alla elever utifrån skolans värdegrund
 • Anpassa den fysiska och sociala lärmiljön för barn- och ungdomar med funktionsvariationer
 • Samverka med lärare i det dagliga arbetet med planering utifrån kurs-, ämnes- och läroplaner
 • Arbeta med konflikthantering för att främja en trygg psykosocial arbets- och studiemiljö

Utbildningens ämnesexpert Karin Boström

Lärarassistent är utbildningen för dig som vill arbeta inom skolvärlden som pedagogiskt och administrativt stöd till lärare 

En lärarassistent är en ovärderlig tillgång för arbetsuppgifter där läraren kan behöva avlastning. T.ex. om en elev halkat efter i undervisningen pga sjukdom eller behöver extra stöd pga funktionsvariationer så kan lärarassistenten hjälpa till. Behovet av hjälp från lärarassistenter ser väldigt olika ut från skola till skola.

Arbetsmarknaden ser ljus ut för yrkesgruppen och du kommer kunna arbeta på både privata och kommunala skolor från förskola upp till gymnasium och vuxenutbildning.

Välkommen!

Med vänlig hälsning, Karin.

 

Utbildningens läroplan

Kapitel 1
Skolans organisation, ledarskap och uppdrag
  Kapitel 2
  Skolans värdegrund och läroplaner
   Kapitel 3
   Pedagogik, lärande och utveckling
    Kapitel 4
    Förhållningssätt och lärmiljöns betydelse för att möta mångfald i klassrummet
     Kapitel 5
     Sociala relationer i skolan och klassrummet
      Kapitel 6
      Anpassningar och särskilt stöd, språkstöd, integration och tillgänglighet
       Kapitel 7
       Kommunikation och konflikthantering
        Kapitel 8
        Dokumentation och administration
         Kapitel 9
         Arbetsprov
          Kapitel 10
          Praktik

           Före, under och efter distansutbildningen till lärarassistent

           • Före utbildningen

            Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för den här distansutbildningen.
            Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet.

           • Under utbildningen

            Under utbildningen kommer du lära dig allt som krävs för att bli trygg i rollen som lärarassistent och kunna hjälpa elever med särskilda behov.

           • Efter utbildningen

            När du är färdig med utbildningen kan du arbeta på både privata och kommunala skolor från förskola upp till vuxenutbildning.

           Se introduktionsvideo
           • Nöjd-kund-garanti
           • Studera via dator, surfplatta eller mobil
           • Diplom efter godkänt slutprov
           • Certifikat efter godkänt arbetsprov
           • All litteratur ingår i priset
           Studietid:
           Motsvarar två terminer
           Tiden att genomföra alla momenten påverkas av förkunskaper och studievana.
           Pris inkl. moms:
           15 900 kr
           Se introduktionsvideo
           Lanseras inom kort

           Vill du veta mer om den här distansutbildningen?

           Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.