fbpx
Distansutbildning
Yrkesutbildning

Ekonomiassistent

Ekonomiassistent har gedigen kunskap i redovisningsarbetet
från löpande bokföring till bokslut och nyckeltal

Christina Gyberg
Ämnesexpert
 • Över 30 års erfarenhet av ekonomisk styrning och redovisning
 • Utbildningsledare och föreläsare på bl.a. Företagsuniversitet
 • Drivit eget framgångsrikt konsultbolag sedan 1982

Distansutbildning till ekonomiassistent

Allt detta kommer du att lära dig

 • Förstå redovisningens syfte och uppbyggnad.
 • Yrkesrollen, regelverk och ekonomiska begrepp.
 • Ansvara för den löpande bokföringen.
 • Utföra avstämningar och periodiseringar.
 • Interima fordringar och skulder.
 • Redovisning av löner, sociala avgifter, personalskatt och moms.
 • Värdera anläggnings- och omsättningstillgångar.
 • Grundbok, huvudbok, resultat- och balansräkning.
 • Bokslut och årsredovisning.
 • Upprätta resultat-, likviditets- och balansbudget.
 • Känna till de vanligaste nyckeltalen och kassaflödesanalys.

Utbildningens ämnesexpert Christina Gyberg

Utbildning till ekonomiassistent för dig som vill ha den kompetens som krävs idag för att självständigt kunna utföra alla delar i företagets/organisationens ekonomiarbete. Inom de kommande åren är det lätt att få jobb som ekonomiassistent i Sverige. Det är ett varierande yrke där du både kan assistera chefer eller avdelningar på företaget men också ansvara för egna projekt och uppgifter.

Som ekonomiassistent från Distansinstitutet kommer du vara helt trygg och säker i din viktiga roll. Du kommer att få breda kunskaper och en djup förståelse för ditt dagliga arbete på ekonomiavdelningen. Du behöver inte ha några som helst tidigare erfarenheter från arbete inom ekonomi för att kunna läsa den här utbildningen till ekonomiassistent.

Jag har i över 30 år lärt ut och hjälpt människor att ta steget in i rollen som ekonomiassistent och nu välkomnar jag dig.

Vi ses!

Varma hälsningar, Christina.

Utbildningens läroplan

Kapitel 1
Yrkesrollen, redovisningens syfte och intressenter, regelverk och företagsformer
 • Introduktion
 • Yrkesrollen
 • Redovisningens syfte och intressenter
 • Lagstiftning och rekommendationer
 • Företagsformer
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Baskontoplanen och löpande bokföring
 • Introduktion
 • Bokföringssystemet
 • Baskontoplanen
 • Tillgångar kontoklass 1
 • Eget kapital och skulder kontoklass 2
 • Inkomster och intäkter kontoklass 3
 • Utgifter och kostnader kontoklass 4-7
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Grundbok, huvudbok, resultat- och balansräkning
 • Introduktion
 • Grundbok
 • Huvudbok
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Redovisning av löner, sociala avgifter, personalskatt och moms
 • Introduktion
 • Personalkostnader
 • Personalförmåner
 • Arbetsgivaravgifter
 • Moms
 • Skattekonto
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Periodiseringar, interima fordringar och skulder
 • Introduktion
 • Termer och definitioner
 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 • Inbetalningar och utbetalningar
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Anläggnings- och omsättningstillgångar
 • Introduktion
 • Definition av anläggningstillgångar
 • Värdering av anläggningstillgångar
 • Anläggningsregister
 • Definition av omsättningstillgångar
 • Värdering av omsättningstillgångar
 • Osäkra fordringar
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Ej avdragsgilla kostnader, ej skattepliktiga intäkter, bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Introduktion
 • Ej avdragsgilla kostnader
 • Ej skattepliktiga intäkter
 • Avskrivningar över plan
 • Periodiseringsfonder
 • Skattemässigt resultat
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Bokslut och årsredovisning
 • Introduktion
 • Arbetsgång vid bokslut
 • Resultaträkning i årsredovisningen
 • Balansräkning i årsredovisningen
 • Förvaltningsberättelse
 • Tilläggsupplysningar
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Nyckeltal och kassaflödesanalys
 • Introduktion
 • Kassalikviditet
 • Balanslikviditet
 • Soliditet
 • Rörelsekapital
 • Bruttovinst
 • Rörelsemarginal
 • Kassaflödesanalys
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Budgetering
 • Introduktion
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Investeringsbudget
 • Budgeterad balansräkning
 • Sammanfattning

Före, under och efter distansutbildningen till ekonomiassistent

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för den här distansutbildningen till ekonomiassistent.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet.

 • Under utbildningen

  Du kommer lära dig allt i redovisningsarbetets alla delar, du kommer förstå sambandet mellan ekonomirutiner och nyckeltal samt vara påläst gällande de lagar och regler som styr ditt arbete som ekonomiassistent och ekonomifunktionen i stort.

 • Efter utbildningen

  Du kommer att kunna arbeta som ekonomiassistent på vilken ekonomiavdelning som helst oavsett bransch. Behovet av yrkesgruppen är stort på arbetsmarknaden just nu.

 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänt casearbete eller praktik
 • All litteratur ingår i priset
Studietid:
Motsvarar två terminer
Tiden att genomföra utbildningen påverkas av förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
20 900 kr
Lanseras inom kort

Vill du veta mer om distansutbildning till ekonomiassistent?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.