Distansutbildning
Yrkesutbildning

HR-koordinator

En HR-koordinator arbetar med alla processer i ett företag som har med personal att göra

Nils Hallén
Ämnesexpert
 • 25 års erfarenhet av HR-arbete i Europa och Mellanöstern
 • Utbildningsledare och föreläsare på Stockholms universitet och Södertörns universitet
 • Drivit eget konsultbolag de senaste 15 åren

Distansutbildning till HR-koordinator

Allt detta kommer du att lära dig

 • Genomföra aktiviteter för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal
 • Rådgiva chefer kring de flesta frågor som rör personal
 • Driva systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Genomföra kompetensbaserade intervjuer
 • Bygga effektiva utvecklingssamtal
 • Verktyg för att kunna ge och ta emot feedback
 • Kännedom om den svenska arbetsrätten
 • Kunskaper om diskrimineringslagen
 • Förstå hur konflikter utvecklas och hur man hanterar dessa
 • Grupputvecklingsmodeller och hur dessa kan användas i praktiken

Utbildningens ämnesexpert Nils Hallén

HR – Human Resources eller mänskliga resurser på svenska är företagets avdelning som hanterar frågor gällande personal. Att få in rätt personer på företaget och att dessa trivs, utvecklas och stannar kvar är direkt avgörande för hur företaget mår och presterar. Därför är rollen som HR-koordinator väldigt viktig då mycket av arbetet går ut på att genom din kunskap ge stöd till företagets chefer i dessa frågor.

Efter den här distansutbildningen kommer du som HR-koordinator kunna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal samt ha en inblick och förståelse för vilket ansvar arbetsgivare har gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och administration.

Jag ger dig all min kunskap och erfarenhet från nästan 25 års arbete med HR-frågor för att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i rollen som HR-koordinator. Det roligaste och mest givande jobb man kan ha!

Med vänlig hälsning, Nils.

Utbildningens läroplan

Kapitel 1
HR-roller
 • Introduktion
 • Om HR i perspektiv - Del 1
 • Om HR i perspektiv - Del 2
 • Om rollen som HR-koordinator
 • Sammanfattning
Kapitel 2
Arbetsrätt
 • Introduktion
 • Vilka regler behöver vi förhålla oss till?
 • Aktörerna på arbetsmarknaden
 • Kollektivavtal
 • Anställningen
 • Ledighetsregler
 • Sammanfattning
Kapitel 3
Medbestämmande och arbetsmiljö
 • Introduktion
 • Om när man ska förhandla
 • Om hur förhandlingen går till
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, samarbete och arbetsmiljöpolicy
 • Rutiner, fördelning av uppgifter och nödvändig kunskap
 • Arbetsmiljöförhållanden
 • Sammanfattning
Kapitel 4
Rekrytering
 • Introduktion
 • Kravprofil
 • Om magkänslan
 • Val av urvalsmetoder och bedömning
 • Intervjun som urvalsmetod
 • Arbetspsykologisk testning vid urval
 • Referenstagning
 • Framtidens rekryteringar
 • Sammanfattning
Kapitel 5
Avveckling
 • Introduktion
 • Uppsägning eller avsked?
 • Uppsägning på grund av personliga skäl
 • Arbetsbrist
 • Avveckling
 • Outplacement och karriärprogram
 • Sammanfattning
Kapitel 6
Kommunikation och feedback
 • Introduktion
 • Den egna kommunikationen
 • Ge och ta feedback
 • Samtalsverktyg
 • Feedback-kultur
 • Utvecklingssamtal
 • Svåra samtal
 • Coaching
 • Sammanfattning
Kapitel 7
Konflikthantering
 • Introduktion
 • Konflikters ursprung och uppkomst
 • Konflikters utveckling
 • Du själv och konflikter
 • Olika ansatser för konflikthantering
 • Medling vid konflikter
 • Sammanfattning
Kapitel 8
Grupputveckling
 • Introduktion
 • Grupp, team och problem
 • Modeller för grupputveckling
 • Ledarskap vid olika faser
 • Tio nycklar för högpresterande team
 • Sammanfattning
Kapitel 9
Diskriminering och mångfald
 • Introduktion
 • Diskrimineringsbegreppen
 • Diskrimineringsgrunderna
 • Jämställdhetsplan
 • Aktiva åtgärder för att främja mångfald
 • Sammanfattning
Kapitel 10
Lön och belöning
 • Introduktion
 • Löneprocessen
 • Lönelagstiftning
 • Lönekartläggning och lönekriterier
 • Belöning och chefen
 • Lönesamtalet
 • Sammanfattning

Före, under och efter distansutbildningen till HR-koordinator

 • Före utbildningen

  Inga förkunskaper eller behörigheter krävs för den här distansutbildningen.
  Du behöver ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internet.

 • Under utbildningen

  Du får alla kunskaper och kompetenser som behövs i rollen som HR-koordinator för att kunna arbeta med de frågor som berör alla företags viktigaste resurs; personalen.

 • Efter utbildningen

  De kompetenser och kunskaper du får från den här distansutbildningen gör dig väldigt attraktiv på arbetsmarknaden. Du kommer att kunna arbeta på alla typer av företags personalavdelningar i alla tänkbara branscher.

Vill du veta mer innan du bestämmer dig?

Vad innebär det att studera till HR-koordinator? Vad krävs för att klara att studera på distans? Fördjupa dig i vår artikel!

HR-utbildning på distans

57 recensioner

4.4 i snittbetyg
 • Ni är ett team av proffs som förklarar kursen på ett sådant sätt som deltagarna lätt förstår det och lär sig mycket. Tack!
 • Väldigt bra variation på att läsa, lyssna och titta på video, läsa i bok. Dock kände jag attvissa övningar var svåra att genomföra, och jag saknade exempel som man kan relatera till, speciellt i de kapitlen där man läste mycket i "Arbetsrätt"-boken.
Se introduktionsvideo
 • Nöjd-kund-garanti
 • Diplom efter godkänt slutprov
 • Certifikat efter godkänt arbetsprov
 • All litteratur ingår i priset
4.4 (57 recensioner)
Studietid:
Motsvarar två terminer
Tiden det tar att genomföra alla momenten påverkas av bl.a. förkunskaper och studievana.
Pris inkl. moms:
20 900 kr
Se introduktionsvideo
Köp utbildningen

Betala tryggt med

Vill du veta mer om den här distansutbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha inom kort.