fbpx

Johanna Schenström

Ansvarig för utbildningen Upphandlare
  • Unik erfarenhet inom upphandling i offentlig sektor
  • Arbetat som Bid Manager på leverantörssidan
  • Mycket uppskattad föreläsare i hela landet

Johanna Schenström har en unik erfarenhet av såväl projektledning inom upphandling i offentlig sektor, som Bid Manager på leverantörssidan. Hon har en stor processkännedom och erfarenhet av att driva och utveckla processer inom offentlig upphandling.

Johanna är specialiserad på att koordinera och utvärdera projekt och upphandlingsarbete, såväl inom privat som offentlig sektor. Besitter fördjupade kunskaper inom en rad upphandlingsområden t ex tjänstesektorn, konsultbranschen och inom vårdsektorn.

Därutöver har hon stor erfarenhet av att leda och driva ISO kvalitetsledningssystem inom bemanningsbranschen. Hon drivs av sin passion för LOU, Lagen om offentlig upphandling, och att öka företagens deltagande i offentliga upphandlingar genom att öka kunskapen om vilka kompetenser som krävs, både som upphandlare och anbudsgivare.